• تعداد بازديد :
  • جمعه 1382/06/21
  • تاريخ :

پرده برداری از مجسمه ناصر خسرو


 در آخرین روز از همایش بین المللی بزرگداشت هزاره ی ناصرخسرو در تاجیكستان روز سه شنبه از پیكره ی این شاعر گرانمایه در قبادیان توس پرده برداری شد.

به گزارش واحد مركزی خبر، پیكره ی ناصر خسرو را كه ارتفاع آن بیش از 2 متر است مجسمه سازی  ایرانی ، مقیم تاجیكستان ساخته است.

این مجسمه در شهر قبادیان ، زادگاه ناصرخسرو شاعر قرن چهارم هجری نصب شده است.

شركت كنندگان خارجی و داخلی همایش بین المللی هزاره ناصر خسرو، با حضور در زادگاه این شاعر در قبادیان توس ، در مراسمی از شخصیت ادبی و فرهنگی این شاعر تجلیل كردند.

از ناصر خسرو آثاری از جمله « زادالمسافرین»، « جامع الحكمتین»،« خوان الاخوان»، «گشایش و رهایش»،« وجه دین» و« سفرنامه» به یادگار مانده است.

UserName