• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 11:13
  • تاريخ :

آسیب‌های اجتماعی در پژوهش‌های قرآنی

سی و هفتمین و سی و هشتمین شماره فصل نامه پژوهش‌های قرآنی با موضوع محوری قرآن و آسیب‌های اجتماعی منتشر شد.

از جمله آسیب‌های اجتماعی «شایعه» است كه محمد بهرامی در مقاله آسیب شناسی شایعه در قرآن به آن پرداخته است. موضوع این مقاله تبیین و تجلیل عوامل، زمینه‌ها و بسترهای شایعه و راه‌های مبارزه با آن از منظر قرآن است.
در بخش دیگری از پژوهش‌های قرآنی مقاله‌ای با عنوان «همگرایی و فروپاشی نهاد خانواده در قرآن» به چاپ رسیده است. سید ابراهیم سجادی نویسنده این مقاله، دیدگاه‌های متفاوت را درباره چگونگی خانواده در تاریخ مطرح می‌كند، آن گاه سلامت خانواده را مورد بررسی قرار داده دیدگاه‌های گوناگونی از جمله دیدگاه قرآن را در این زمینه مطرح می‌كند، سپس از فروپاشی خانواده سخن گفته علل و اسباب آن را از دیدگاه قرآن بحث می‌كند.
دیگر مقاله جدیدترین شماره پژوهش‌های قرآنی مقاله‌ای است از سید موسی صدر كه قرآن و پدیده انحراف در جامعه نام دارد. نویسنده به عوامل پیدایش انواع انحرافات حقوقی، اخلاقی و دینی پرداخته و دیدگاه قرآن نسبت به آن بیان كرده است.
علاوه بر این مقالات، عناوین مقاله‌های دیگر در سی و هفتمین و سی و هشتمین شماره پژوهش‌های قرآنی به چشم می‌خورد. دین گریزی عوامل و راه‌حل‌ها، قرآن و خرافه باوری، استبداد و خود كامگی در تحلیل قرآنی، فلسفه شریعت در نگاه علامه طباطبایی.رسا
UserName