• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1395/09/14 ساعت 11:00
  • تاريخ :

نویسندگی حرکت بر لبه تیغ است

علی  آقاغفار نویسندگی در دوران کنونی را حرکت بر لبه تیغ توصیف کرد.

بخش ادبیات تبیان
 
نویسندگی حرکت بر لبه تیغ است

علی آقا غفار، وضعیت نشر حوزه ادبیات کودک و نوجوان و بزرگسال را در زمینه معضلات توزیع، شمارگان و معرفی آثار شبیه هم توصیف می کند و می گوید:: یک پارادوکس این جا هست؛ تا وقتی شمارگان پایین است، مخاطب کمتر به آثار دسترسی دارد و تا زمانی که مخاطب به آثار دسترسی ندارد میلی به مطالعه نخواهد داشت.

او تصریح کرد: بسیاری از کتاب ها هم که خوبند، خوب معرفی نمی شوند. یعنی مثلث شمارگان، مخاطب و معرفی و توزیع باید با هم حرکت کند. در غیر این صورت شرایط مثل امروز باقی خواهد ماند.

آقاغفار درباره نقش نویسندگان درحوزه بازار نشر کتاب گفت: نویسنده و ناشر ما درگیر یک دوگانگی شده اند؛ چون به واسطه فضاهای مجازی دانش بچه ها روز به روز بیش از آن چیزی است که آن ها تصور کرده و می کنند. به این ترتیب خیلی از آثار نویسندگان نمی تواند با کودکان و نوجوانان امروز ارتباط برقرار کند. از طرفی هم نویسنده آدمی فرهنگی است که نمی خواهد خیلی دنباله رو فضاهای مجازی باشد چون فضاهای مجازی به شدت غیرقابل اعتماد است. بنابراین نویسنده و ناشر ترجیح می دهند با احتیاط به این فضا نزدیک شوند. البته برخی از نویسندگان دنباله رو فضای مجازی شده اند و بعضا آثاری را خلق کرده اند که البته مخاطب عام را جذب نمی کند و یا برژس نویسندگانی که همچنان به شیوه گذشته و صرفا بر مبنای تصورات ذهنی خود می نویسند. آن ها هم بخشی از مخاطبان خود را از دست داده اند.

این نویسنده اظهار کرد: به هر حال حرکت در حوزه نویسندگی برای کسانی که در این روزگار کار می کنند، حرکت بر لبه تیغ است و دشواری و خطر آن در این است که ممکن است مخاطب امروزی یا دیروزی پسند را به سمت آثار بزرگسالانه سوق دهند که بی تردید بسیاری از آن ها برای کودک و نوجوان ما نه فقط مفید نیستند بلکه آسیب هم دارند.


منبع: ایسنا

UserName