• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 284
 • دوشنبه 1395/7/19
 • تاريخ :

هوش هیجانی با خلاقیت در مدیران دستاورد تقدیری دوره اول شهید بینایی

هوش هیجانی با خلاقیت در مدیران دستاورد برتر دوره اول شهید بینایی


یازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 185 گروه به عنوان گروه های تقدیری در بخش های سمینارهای علمی، مسابقات و غرفه های نمایشگاهی به عنوان گروه های تقدیری برگزیده و معرفی شدند.
 بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های تقدیری علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
  
مقطع: دوره اول
موضوع: رابطه هوش هیجانی با خلاقیت درمدیران آموزش و پرورش
نام مدرسه: شهید بینایی
نام استاد: خانم زهرا عارفیان
دانش آموزان: زینب باقری، یاسمن لطفعلی پور

چکیده:
یکی از مهم ترین شغل هایی که باید در آن به هوش هیجانی افراد توجه کرد، شغل مدیریت است چرا که مدیران می بایست هم در گفتار و برخورد، رفتار مناسبی را با کارکنان داشته باشند و هم از نظر آموزشی، پرورشی، و...... محیط مناسبی را در مدرسه ایجاد کنند، که در این صورت باید از خلاقیت بالایی برخوردار باشند و خلاقیت زیاد هم می تواند در سنجش هوش هیجانی آنان مشخص شود. 
هوش هیجانی، عاطفی یا احساسی (که ضریب آن را با  EQ نشان می دهند)، شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان های خود است. 

خلاقیت هم فرایندی ذهنی است که در نتیجه آن اثری جدید اعم از چیزی نو و یا ایده ای تازه پدید می آید. 
پژوهش حاضر که یک پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی می باشد به بررسی رابطه هوش هیجانی با خلاقیت در مدیران آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران پرداخته است. 
در بین مولفه های هوش هیجانی تنها بین مولفه حل مسئله و خلاقیت همبستگی مستقیم و معنی داری مشاهده گردید.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران می باشد که از بین آنان 30 نفر از مدیران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. این مدیران، صرفاً مدیران مدارس نمی باشند بلکه مدیر بخش های اداری آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران می باشند. در این پژوهش از تست خلاقیت تورنس و هوش هیجانی بار- آن که هر دو از پایایی و روایی بالایی برخوردار می باشند، استفاده گردید. تست هوش هیجانی بار- آن شامل مولفه های: حل مسئله، خودآگاهی، همدلی، داشتن احساسات مثبت، معنویت، روابط بین فردی، کنترل تکانه ها و تحمل فشار روانی می باشد که نمره هریک از این مولفه ها برای هر فرد به صورت جداگانه محاسبه گردید. تست خلاقیت نیز در اختیار مدیران مذکور قرار گرفت و برای هریک از آنان نمره خلاقیت محاسبه گردید. برای محاسبه رابطه خلاقیت و هوش هیجانی در این مدیران از طریق نرم افزار spss ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردید. 

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
  
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه و تنظیم: نسرین صادقی

کنترل ذهنی اشیاء دستاورد تقدیری دوره اول مینو

کنترل ذهنی اشیاء دستاورد تقدیری دوره...

اواج ذهنی ایجاد شده توسط مغز انسان می تواند به صورت هوشمند اشیاء مورد نظر را کنترل نماید. در دوران اخیر، پیشرفت های شگرفی در فهم انسان از مغز به دست آمده است. مطالعه مغز انسان و توانمندی های آن یکی از بزرگ ترین چالش های علمی و فلسفی بشری است. ذهن....
نُه اعجاب انگیز دستاورد تقدیری دبستان دکتر دانشپور

نُه اعجاب انگیز دستاورد تقدیری دبستان...

از ابتدا تا انتهای کارما، فرمول بوده است و اینکه چگونه می توان به دانش آموزان کلاس دوم دبستان کمک کرد که جمع و تفریق دو رقمی که با 9 انجام می شود را بهتر و راحت تر انجام بدهند. چون در سر جلسات امتحان زمان محدود است، به دنبال راه حلی بودیم که راحت تر....
طراحی سطل زباله خلاقانه دستاورد تقدیری دبستان نور علوی

طراحی سطل زباله خلاقانه دستاورد...

بچه ها، می دانید که با وجود برنامه های گوناگون درباره حفظ و نگهداری از محیط زیست مان، بایدها و نبایدها و تعهدهایی در این زمینه، هنوز اتفاقات بدی برای محیط زیست مان می افتد. گویی به نظر می رسد که بزرگسالان فقط حرف می زنند....
UserName