• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/06/10
  • تاريخ :

گوبلز، مبلغ اندیشه های نازیسم

پل ژوزف گوبلز در یك خانواده كاتولیك مذهب در راین لند آلمان به دنیا آمد.

مادرش از فرانسویان معتقد بود. وی جثه ای ریز و موهایی مشكی داشت و از معلولیت در ناحیه پا رنج می برد و همین مسئله باعث شد نتواند در جنگ اول جهانی شركت كند.

دانشجوی بسیار موفقی بود، فلسفه ، تاریخ و ادبیات آلمان را به دقت مطالعه كرد و از دانشگاه مونیخ وهایدلبرگ فارغ التحصیل شد.

وی پس از تشكیل حزب ناسیونال سوسیالیست نازی با هیتلر آشنا شد تا آنجا كه صمیمی ترین دوست هیتلر به شمار می آمد.

با زنی مطلقه به نام ماگدا كوانت ازدواج كرد و از این ازدواج صاحب 6 فرزند شد.

در شروع جنگ جهانی دوم ایده های تبلیغاتی وی تاثیر به سزایی در پیشروی آلمان ها داشت .

پس از یورش ارتش روسیه و شكست آلمانها ، روزهای سخت گوبلز فرا رسید. او كه ناظر شكست آلمان بود نمی خواست فرزندش در جامعه ای غیرنازی رشد یابد . به همین دلیل 6 فرزند دختر خود را با سم كشت و روز 29 آوریل 1945 با شلیك گلوله ای به مغز خود، به حیاتش پایان داد.

وی در زمینه تبلیغات نازی بسیار مبتكر بود و سخنرانهای طولانی و كوبنده ای ایراد می كرد و شعارش این بود .

یهودیها باید بمیرند، آسیایی ها مادون بشریتند.

فقط نسل چشم آبی ها و موبورها بایستی زنده بمانند.

كودكان هم متعلق به من هستند.

UserName