• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1395/07/05
  • تاريخ :

الفبای فارسی ( ج، چ، ح و خ)

الفبای فارسی دارای سی و دو حرف است که با الف شروع می شود و با ی تمام می شود.

الفبای فارسی (ج،چ، ح و خ)

حروف های دیگری که دانش آموزان در کلاس اول یاد می گیرند حروف (ج کوچک و ج بزرگ، چ کوچک و چ بزرگ، ح کوچک و ح بزرگ و خ کوچک و خ بزرگ) می باشد.

 حرف جـ کوچک در اول و وسط کلمه می آید و به حرف بعد خود می چسبد مانند جوجه، کجا، جوراب، جارو

حرف ج بزرگ همیشه آخر کلمه می آید و  گاهی به حرف قبل خود می چسبد مانند هویج، کاج، عاج،

  حرف چـ کوچک در اول و وسط کلمه می آید مانند چنار، چوب، بچه، چادر، چسب

حرف چ بزرگ همیشه آخر کلمه می آید و گاهی به حرف قبل خود می چسبد مانند گچ، مورچه، پارچ، کوچ، کلوچه

  حرف حـ کوچک در اول و وسط کلمه می آید مانند حوله، حمام، حباب، حمید، وحید، حساب 
حرف ح بزرگ همیشه آخر کلمه می آید و گاهی به حرف قبل خود می چسبد مانند روح، صبح

  حرف خـ کوچک در اول و وسط کلمه می آید مانند خیار، خرما، خانه، دختر، شاخه، درخت
حرف خ بزرگ همیشه آخر کلمه می آید و گاهی به حرف قبل خود می چسبد مانند میخ، چرخ، یخ

الفبای فارسی (ج،چ، ح و خ)

توجه: برای تمام این حروف نیز مانند آموزش های قبل باید اعراب (کسره، فتحه و ضمه) را رعایت کنید تا راحت تر کلمات را بخوانید.

با استفاده از حروفی که تا به حال خوانده اید به شکل ها توجه کرده و کلمات را کامل کنید.

در این بازی های آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه (کلاس اول) به خوبی با حروف الفبا و جای آنها در کلمات آشنا می شوند.جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان
UserName