• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1910
 • يکشنبه 1382/6/9
 • تاريخ :

نتایج هفته اول لیگ برتر

تعداد تماشاگر

زمان بازی

تیم 1

تیم 2

محل بازی

نتیجه

نام داوران

15000نفر

6/6/82

پاس

بیاتی نیا(5)

نكونام( 67)

استقلال تهران

واحدی نیكبخت

( 61)

اكبری (83)

آزادیتهران

2-2

مسعود مرادی

صفیری- نجاتی

7000 نفر

7/6/82

شموشك نوشهر

پاك نیت(14)

عینی(75)

سپاهان اصفهان

بیات(33)

كریمی(45)

تختی نوشهر

2-2

رحیمی مقدم-

پیروزرام- نجفی

1000 نفر

7/6/82

سایپا

پیكان

كاشی (35)

شریعتی كرج

1-0

ممبینی - شكوری

معتمدی فر

2000 نفر

7/6/82

ذوب آهن اصفهان

وزیری( 42)

تقی پور(52)

فجر سپاسی شیراز

معدنچی(35)

فولاد شهر اصفهان

1-2

جلال مرادی

جعفری- تقی پور

4000 نفر

7/6/82

فولاد خوزستان

سلیمانی(12)

مؤمن زاده(50)

ابومسلم مشهد

تختی اهواز

0-2

خسروی

بك پور- فلاح

45000 نفر

7/6/82

پرسپولیس

دایی( 86،70، 37،90)

سلمانی( 16) كاظمیان

( 65،79) پیروانی (57)

پگاه گیلان

خوجوئیان(20)

نوری(66)

آزادی تهران

2-8

افشاریان

احمدی- محمدی

5000نفر

7/6/82

برق شیراز

عباسفرد(72)

عباسفرد(87)

منصوری(90)

استقلال اهواز

آدریانو(82،35)

رضایی(80،62)

حافظیه شیراز

4-3

قهرمانی

سخندان- كرباسفروش

UserName