• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/12/09
  • تاريخ :

پرسپولیس – سپاهان

2 - 1

ورزشگاه آزادی

20/11/85

مهدی ارژنگی نیا

سپاهان

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

247

92

155

تعداد پاسهای كلی

199

75

124

پاسهای صحیح

42

15

27

پاسهای اشتباه

6

2

4

پاس بلند صحیح

16

7

9

سانتر

4

1

3

سانتر صحیح

37

17

20

ضربه سر اول

6

4

2

ضربه سر صحیح

13

9

4

خطا

37

17

20

دفع توپ

18

6

12

لودادن توپ

10

6

4

گرفتن توپ

3

2

1

شوت داخل چارچوب

4

2

2

شوت بیرون چار چوب

5

3

2

كرنر

3

2

1

موقعیت خطرناك

2

1

1

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

261

128

133

تعداد پاسهای كلی

198

99

99

پاسهای صحیح

51

23

28

پاسهای اشتباه

12

6

6

پاس بلند صحیح

10

2

8

سانتر

3

---

3

سانتر صحیح

28

16

12

ضربه سر اول

9

6

3

ضربه سر صحیح

21

10

11

خطا

38

19

19

دفع توپ

28

14

14

لودادن توپ

7

3

4

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

4

2

2

شوت بیرون چار چوب

2

---

2

كرنر

3

2

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

---

1

سر بیرون چارچوب

سنت باختن پرسپولیس پس از حدود 3 سال شكسته شد.

دنیزلی نیمه دوم بردن را یاد گرفته.

پرسپولیس در نیمه اول از لحاظ آماری نسبت به حریف خود بهتر بود ولی در نیمه دوم سپاهان با شروع بازی فشار زیاد روی حریف خود آورد كه نتیجه آن نیز زدن گل مساوی بود ولی در نهایت ضربات شروع مجدد سرنوشت این بازی را مشخص كرد. اما چند نكته:

1- 93 پاس اشتباه توسط بازیكنان هر دو تیم (تقریبا هر یك دقیقه یك پاس)

2- 16 سانتر پرسپولیس در مقابل 10 سانتر سپاهان

3- 18 توپ لو داده پرسپولیس در مقایل 28 توپ سپاهان

4- 7 شوت بطرف دروازه پرسپولیس در مقابل 4 شوت سپاهان

UserName