• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/12/09
  • تاريخ :

پرسپولیس –

برق شیراز

استادیم حافظیه شیراز

13/11/85

برق شیراز

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

244

123

121

تعداد پاسهای كلی

181

94

87

پاسهای صحیح

56

26

30

پاسهای اشتباه

7

3

4

پاس بلند صحیح

14

8

6

سانتر

6

3

3

سانتر صحیح

43

23

20

ضربه سر اول

12

6

6

ضربه سر صحیح

19

9

10

خطا

45

18

27

دفع توپ

28

15

13

لودادن توپ

8

2

6

گرفتن توپ

1

1

---

شوت داخل چارچوب

3

1

2

شوت بیرون چار چوب

3

1

2

كرنر

3

1

2

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

3

1

2

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

193

90

103

تعداد پاسهای كلی

132

65

67

پاسهای صحیح

54

23

31

پاسهای اشتباه

7

2

5

پاس بلند صحیح

21

7

14

سانتر

7

3

4

سانتر صحیح

51

28

23

ضربه سر اول

12

6

6

ضربه سر صحیح

25

13

12

خطا

42

24

18

دفع توپ

17

9

8

لودادن توپ

6

3

3

گرفتن توپ

1

---

1

شوت داخل چارچوب

4

3

1

شوت بیرون چار چوب

5

2

3

كرنر

3

2

1

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب


نیمه مربیان را این بار دنیزلی با 3 تعویض شجاعانه خود برد

این بازی بیشتر در میانه و كناره های زمین دنبال شد و پرسپولیس فرصت طلب تر و با تجربه تر بود كه توانست پیروز شود از لحاظ آماری دو تیم تقریبا برابر بودند به جز 21 سانتر تیم برق با وجود اینكه بنظر می رسید ضعف دفاع پرسپولیس در مركز خط دفاعی است ولی برق بخصوص در نیمه اول اصرار زیاد به ارسال سانتر روی دروازه داشت. با توجه به زمین نامساعد شیراز دو تیم میل زیادی به بازی هوایی و مستقیم داشتند كه این مطلب را با زدن 94 ضربه سر توسط دو تیم ( تقریبا هر یك دقیقه) می توان ثابت كرد. در تعداد موقعیتهای گل و كرنرها و شوتها نیز دو تیم تقریبا برابر بودند و نكته ای كه قابل ذكر است 110 پاس اشتباه توسط بازكنان هر دو تیم نشان از درصد اشتباهات بالای بازیكنان هر دو تیم می دهد. دنیزلی در این بازی پس از كنترل بازی و حفظ نتیجه در دقایق پایان با 3 تعویض خود جان تازه ای به تیم داد و مزد این تفكر خود را در دقایق پایانی گرفت.

UserName