• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/12/09
  • تاريخ :

استقلال – مس كرمان

0 - 0

13/11/85

استادیوم آزادی

مس كرمان

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

329153176

277123154

پاسهای صحیح

502822

پاسهای اشتباه

22---

پاس بلند صحیح

271314

سانتر

835

سانتر صحیح

411823

ضربه سر اول

633

ضربه سر صحیح

221111

خطا

251312

دفع توپ

20911

لودادن توپ

642

گرفتن توپ

22---

شوت داخل چارچوب

321

شوت بیرون چار چوب

734

كرنر

44---

موقعیت خطرناك

---------

سرداخل چار چوب

431

سر بیرون چارچوب

%52%51

در صد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

1588672تعداد پاسهای كلی
1196554

پاسهای صحیح

331815

پاسهای اشتباه

633

پاس بلند صحیح

1486

سانتر

211

سانتر صحیح

512328

ضربه سر اول

1183

ضربه سر صحیح

19910

خطا

693831

دفع توپ

19811

لودادن توپ

615

گرفتن توپ

514

شوت داخل چارچوب

413

شوت بیرون چار چوب

211

كرنر

312

موقعیت خطرناك

---------

سرداخل چار چوب

1---1

سر بیرون چارچوب

%48%49

در صد مالكیت توپ

استقلال برتر در آمار

در این بازی تیم استقلال از هر لحاظ آماری نسبت به حریف خود برتر بود این تیم 158 پاس صحیح بیشتر از حریف خود داد و 27 سانتر در كل بازی داشت كه تنها مهاجمان این تیم موفق به زدن 4 ضربه سر شدند استقلال در این فصل از نقطه گل نزنی مهاجمان خود خیلی ضربه خورده كه سبب نگرانی تمام فوتبالدوستان و هواداران این تیم در نداشتن ثبات مدیریت و بازیهای این تیم بعنوان یكی از نمایندگان ایران در آسیا است كه مطمئنا با این روش بازی در استقلال و نحوه گل زنی شاهد حذف زود هنگام از مسابقات جام باشگاههای آسیا هستیم. استقلال در این بازی از لحاظ آماری و خلق موقعیت گل برتر بود و در مقابل تیم مس نیز تیم دست و پا بسته ای نبود و 3 موقعیت گل و 9 شوت بطرف چارچوب حاصل این بازی بود در ضمن این تیم در زدن ضربات سر اول( 51 بار) نیز موفق عمل كرد و توانست تیم استقلال را در تهران كنترل كند.

UserName