• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/12/09
  • تاريخ :

استقلال – ذوب آهن اصفهان

6/11/85

استادیوم فولادشهر

(آنالیزور مهدی ارژنگی نیا)

ذوب آهن اصفهان

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

247

124

123

تعداد پاسهای كلی

190

89

101

پاسهای صحیح

52

33

19

پاسهای اشتباه

5

2

3

پاس بلند صحیح

12

7

5

سانتر

3

2

1

سانتر صحیح

40

21

19

ضربه سر اول

5

2

3

ضربه سر صحیح

23

12

11

خطا

32

9

23

دفع توپ

28

13

15

لودادن توپ

8

5

3

گرفتن توپ

1

---

1

شوت داخل چارچوب

2

1

1

شوت بیرون چار چوب

2

1

1

كرنر

1

1

---

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

3

2

1

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

299

158

141

تعداد پاسهای كلی

250

132

118

پاسهای صحیح

46

25

21

پاسهای اشتباه

3

1

2

پاس بلند صحیح

21

9

12

سانتر

6

2

4

سانتر صحیح

55

28

27

ضربه سر اول

11

4

7

ضربه سر صحیح

17

8

9

خطا

47

31

16

دفع توپ

21

9

12

لودادن توپ

10

3

7

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

4

2

2

شوت بیرون چار چوب

4

1

3

كرنر

2

---

2

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

2

1

1

سر بیرون چارچوب

در این بازی از لحاظ تعداد پاسهای صحیح برتری كامل با ذوب آهن بود ولی در دادن پاسهای اشتباه هر دوتیم تقریبا برابر بودند بیشتر حملات تیم ذوب آهن اصفهان از سانترهای جناحین بود كه خطرات زیادی را توانستند خلق كنند دو تیم با زدن 95 ضربه سر نشان از یك بازی هوایی توسط هر دو تیم می دهند این بازی بیشتر لحظات خود را در میانه زمین و بر اثر اشتباهات دو تیم طی كرد

و نقطه قوت دو تیم را می توان در خط دفاعی دو تیم دانست كه از خو

UserName