• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4816
 • دوشنبه 1385/12/28
 • تاريخ :

بیمارستان ها ( خراسان شمالی )

بیمارستان امام رضا(ع)

این بیمارستان در شهرستان بجنورد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1318 باظرفیت 160 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 184 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، پوست ، روانپزشکی ، عفونی ، نرولوژی ، قلب ، غدد اطفال ، CCU ، ICU

بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان بجنورد واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1375 باظرفیت 96 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 64 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان

بیمارستان طالقانی

این بیمارستان در شهرستان اسفراین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 65 ، تأسیس ، و در حال حاضر 62 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ،کودکان ، اورژانس ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان شیروان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1379 با ظرفیت تخت ثابت 55 ، تأسیس ، و در حال حاضر 81 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی ، قلب ، CCU

بیمارستان ها ( لرستان )

بیمارستان ها ( لرستان )

بیمارستان ها ( لرستان )
بیمارستان ها ( کرمانشاه )

بیمارستان ها ( کرمانشاه )

بیمارستان ها ( کرمانشاه )
بیمارستان ها ( هرمزگان )

بیمارستان ها ( هرمزگان )

بیمارستان ها ( هرمزگان )
بیمارستان ها ( سیستان و بلوچستان )

بیمارستان ها ( سیستان و بلوچستان )

بیمارستان ها ( سیستان و بلوچستان )
UserName