• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 19010
 • دوشنبه 1385/12/28
 • تاريخ :

بیمارستان ها ( خراسان جنوبی )

بیمارستان امام رضا(ع)

این بیمارستان در شهرستان بیرجند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1320 با ظرفیت 280 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 278 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، داخلی اعصاب ، عفونی ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق وبینی ، ارولوژی ، قلب ، CCU ، Post CCU، ICU ، Post ICU

بیمارستان مهر

این بیمارستان در شهرستان بیرجند واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1370 باظرفیت 22 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 22 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ? زنان وز ایمان ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ، ارولوژی

بیمارستان نهبندان

این بیمارستان در شهرستان نهبندان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 22 ، تأسیس ، و در حال حاضر 22 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان شهداء

این بیمارستان در شهرستان قائنات واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 62 ، تأسیس ، و در حال حاضر 64 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

عطر عناب، رنگ قالی

عطر عناب، رنگ قالی

عطر عناب، رنگ قالی
آثار برگزیده تور تابستانی تبیان (5)

آثار برگزیده تور تابستانی تبیان (5)

آثار برگزیده تور تابستانی تبیان (5)
ذرت های سبز خراسان

ذرت های سبز خراسان

ذرت های سبز خراسان
جاذبه های خراسان جنوبی

جاذبه های خراسان جنوبی

جاذبه های خراسان جنوبی
UserName