• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/12/02
  • تاريخ :

كتابشناسى امام باقر علیه‏السلامكتاب‌هاى فارسى

الف - كتاب‌هاى چاپى (20 كتاب)

1- امام محمد باقر علیه‏السلام ، امید امیدوار، قم، شفق، 1356ش، جیبى، 32 ص،(سلسله «سیرى در تاریخ‏»).

2- امام محمد باقر علیه‏السلام، سید كاظم ارفع، تهران، فیض كاشانى، 1370ش، رقعى، 72ص .

3- امام محمد باقرعلیه‏السلام ، [میرابوالفتح دعوتى]، قم، انتشارات شفق، 1365ش، وزیرى، 28ص، (مصور - ویژه نوجوانان)، (به عربى ترجمه شده است) .

4- باقرالعلوم ‏علیه‏السلام، عبدالمنتظر قدوسیان، تهران، مكتب الامام المنتظر،1353ش، رقعى،27ص.

5- پیشواى پنجم حضرت امام محمد باقر علیه‏السلام، گروه نویسندگان، چاپ مكرر، قم، در راه حق، 1371ش، رقعى،27ص، (این كتاب به عربى و اردو ترجمه شده است).

6- ترجمه جلد 11 بحارالانوار، (زندگانى امام سجاد و امام باقر علیهماالسلام)، علامه ملا محمدباقر مجلسى (1037 - 1110ق)، ترجمه موسى خسروى، تهران، انتشارات اسلامیه،1396ق، وزیرى،267ص .

7- حضرت امام محمد باقر علیه‏السلام، فضل الله كمپانى، تهران، مفید، بى‏تا، وزیرى.

8- حضرت امام محمد باقر علیه‏السلام، عبدالامیر فولادزاده، تهران، اعلمى، 1359ش، وزیرى، 40 ص (مصور - ویژه نوجوانان).

9- خزانه جواهر یا كلمات امام محمد باقر علیه‏السلام، سید ابوالفضل رضوى برقعى، تهران، شركت ‏سهامى طبع كتاب، بى‏تا، رك: فهرست كتاب‌هاى چاپى فارسى 2/1885.

10- در جستجوى رهبر، (داستان زندگى حضرت امام محمد باقر علیه‏السلام)، بازآفریده: رضا شیرازى، تهران، پیام آزادى، 1371ش، رقعى، 116ص (مصور - ویژه نوجوانان).

11- دورنمایى از زندگانى امام باقر علیه‏السلام، مهدى پیشوایى، قم، نسل جوان، بى‏تا، جیبى، 151ص .

12- معصوم هفتم، (پرتوى از چهره درخشان حضرت امام محمد باقر علیه‏السلام)، احمد سیاح، تهران، انتشارات اسلام، بى‏تا، جیبى .

13- زندگانى حضرت امام محمد باقر علیه‏السلام، حسین عماد زاده اصفهانى (1325-1410ق)، تهران، شركت ‏سهامى طبع كتاب،1379ق/1339ش، وزیرى، 446ص .

14- زندگى و سیماى امام محمد باقر علیه‏السلام، سید محمدتقى مدرسى، مترجم: محمدصادق شریعت، تهران، انصار الحسین، 1370ش، وزیرى، 86ص .

15- ستارگان درخشان - ج‏7 ، (سرگذشت‏ حضرت امام محمدباقر علیه‏السلام)، چاپ ‏پنجم، تهران، اسلامیه، 1401ق، جیبى، 250ص.

16- سرچشمه‏هاى نور: حضرت امام باقر علیه‏السلام، گروه نویسندگان مؤسسة البلاغ، ترجمه: واحد تدوین و ترجمه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1368ش، جیبى، 92ص .

17- معصوم هفتم: حضرت امام محمد باقر علیه‏السلام، جواد فاضل (1335-1381ق)، تهران، علمى، 1338ش، رقعى،93ص .

18- معصوم هفتم امام باقر علیه‏السلام، حسین حماسیان (صابر كرمانى)، تهران، اقبال، 1344ش، رقعى، 45ص (ویژه نوجوانان).

19- معصوم هفتم حضرت امام محمد باقر علیه‏السلام، سید مهدى آیت‏اللهى - دادور - ، تهران، انتشارات جهان‏آرا، 1368ش، وزیرى،23ص، (مصور - ویژه نوجوانان)، (به اردو هم ترجمه شده است).

20- ناسخ التواریخ، (زندگانى امام پنجم حضرت باقرالعلوم ‏علیه‏السلام)، عباسقلیخان سپهر (م 1341ق)، تهران، كتابفروشى اسلامیه، 1351ش، وزیرى،7ج (حدود 2700ص)، (بهترین كتابى است كه به فارسى درباره زندگانى امام باقر علیه‏السلام و ادوار مختلف آن نگاشته شده است).


ب - كتاب‌هاى خطى (7 كتاب)

21- ارزش‌هاى اخلاقى در مكتب پنجمین پیشواى شیعه، ناصر باقرى بیدهندى، بخش‌هایى از آن در مجله «نور علم‏» به چاپ رسیده است.

22- امام باقر علیه‏السلام، جواد محدثى.

23- بررسى سیره سیاسى امام باقر علیه‏السلام، سید احمد خاتمى .

24- حدیث مناظره حضرت باقر علیه‏السلام، از مؤلفى ناشناس، نسخه خطى آن در كتابخانه آستان قدس رضوى موجود است. رك: فهرست الفبایى كتابخانه آستان قدس /219.

25- زندگى امام باقر علیه‏السلام، ناصرالدین انصارى قمى، رقعى، 300ص .

26- مدایح امام باقر علیه‏السلام در شعر فارسى، احمد احمدى بیرجندى.

27- مكالمه امام باقر علیه‏السلام با حجاج، از نویسنده‏اى ناشناخته، نسخه خطى آن در مجموعه، ش ‏14577 كتابخانه آستان قدس رضوى موجود است. رك: فهرست الفبایى كتابخانه آستان قدس /550.

28- هدیة‏القاصر فى احوال الامام الباقر علیه‏السلام، (ترجمه عوالم العلوم)، تالیف ملاعبدالله بن نورالله بحرانى اصفهانى (ق 12ه )، ترجمه میرزا سید محمدعلى بن علیرضا طباطبایى مدرسى یزدى (م 1240ق)، نسخه خطى آن در كتابخانه آیت‏الله مرعشى موجود است. رك: الذریعة 25/212 .


دوم: كتاب‌هاى عربى

الف - كتاب‌هاى چاپى (20 كتاب)

1- اخبار امامة الباقر علیه‏السلام، سید میرعبدالفتاح بن على حسینى مراغى (م بعد1246ق) صاحب «عناوین الاصول‏»، چاپ 1274ق، رك: الذریعة 1/321 .

2- الامام الباقر علیه‏السلام، گروه نویسندگان، چاپ دوم، تهران، البلاغ، 1409ق /1989م، جیبى،57ص، (به فارسى ترجمه شده و در سلسه سرچشمه‏هاى نور توسط سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ شده است).

3- الامام الباقر علیه‏السلام قدوة و اسوة، سید محمدتقى مدرسى، تهران، رابطة الاخوة الاسلامیة، 1404ق، رقعى، 72ص، (این كتاب به فارسى ترجمه شده است).

4- الامام الخامس الامام محمدبن على الباقر علیه‏السلام، گروه نویسندگان، مترجم: محمد عبدالمنعم خاقانى، قم، مؤسسه در راه حق، 1370ش، رقعى،27ص .

5- الامام محمد الباقر علیه‏السلام، شیخ محمدحسن قبیسى عاملى، بیروت،1403ق/1983م، وزیرى،96ص، (از سرى «الحلقات الذهبیة‏» -19) .

6- الامام محمدالباقر علیه‏السلام، گروه نویسندگان، قم، مؤسسة الامام الحسین ‏علیه‏السلام، 1371 ش/1413ق، رقعى،28ص .

7- الامام محمدالباقر علیه‏السلام، [میرابوالفتح دعوتى]، مترجم: گروه مترجمان، چاپ سوم، بیروت، الدار الاسلامیة، 1410ق/1990م، وزیرى، 28ص (مصور - ویژه نوجوانان).

8- الامام محمدالباقر علیه‏السلام، على محمدعلى دخیل، چاپ دوم، بیروت، دارالتراث الاسلامى، 1394ق / 1974م، رقعى،103ص

9- الامام محمدبن على‏الباقر علیه‏السلام، عبدالودود امین، به كوشش: شیخ عفیف نابلسى، كویت، دارالتوجیه الاسلامى، 1400ه، رقعى، 85ص .

10- بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار - ج‏46، علامه ‏مولى محمدباقر مجلسى‏اصفهانى (1037-1110ق)، تحقیق و تصحیح: سید محمدمهدى موسوى خرسان، چاپ دوم، بیروت، الوفاء،1403ق/1983م، وزیرى، 160ص، (به فارسى هم ترجمه شده است).

11- ترجمة الامام الباقر علیه‏السلام - من تاریخ مدینة دمشق، ابن عساكر ابوالقاسم على‏بن‏حسن دمشقى (499-571 ق)، تحقیق محمدباقر محمودى، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، 1372ش/ 1414 ق .

12- ثلاثة ائمة عرض و ایضاح، (محمدالباقر، محمدالجواد و على‏الهادى ‏علیهم‏السلام، احمد مغنیة، بیروت، منشورات حمد، بى‏تا، رقعى، 30ص (الامام الباقر حیاته و سیرته).

13- حیاة الامام محمدالباقر علیه‏السلام ، باقر شریف قرشى، چاپ دوم، بیروت، الوفاء، 1404ق/ 1984م، وزیرى، 2ج: 374+ 406ص، (بهترین كتابى كه در زندگانى امام باقر علیه‏السلام به زبان عربى نگاشته شده و در دست ترجمه است).

14- الدروع الداودیة فى معاجز العترة الاحمدیة - جزء 2، ملا داود شیخ سلمان كعبى، با تقریظ علامه شیخ محمد حسین كاشف الغطاء (م‏1373ق)، نجف، مطبعة الحیدریة، 1371ق، رقعى، 175ص .

15- ذكرى وفاة الامام محمدالباقر علیه‏السلام، گروهى از روحانیون كربلا، كربلا، مكتب ذكریات المعصومین، 1386ق، رقعى، 40ص.

16- عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال - ج‏19، مولى عبدالله ‏بن نورالله ‏بحرانى اصفهانى (ق‏12ه) - از بزرگان شاگردان علامه مجلسى- با مقدمه و استدراك سید محمدباقر موحد ابطحى، قم، مؤسسة الامام المهدى(عج)،1413ق، وزیرى، 528ص، (به فارسى ترجمه شده ولى چاپ نشده است).

17- محمد الباقر علیه‏السلام، خلیل رشید العمارى، نجف، مطبعة الغرى الحدیثة،1957م، جیبى،27ص.

18- وفاة الامام محمدالباقر علیه‏السلام، شیخ حسین بن شیخ محمد درازى بحرانى (م‏1216ق)، قم، چاپ افست منشورات الشریف الرضى، 1411ق، رقعى، 56 ص .

19- وفاة الامام محمدالباقر علیه‏السلام، شیخ حسین بن على قدیحى بحرانى، نجف، مطبعة الحیدریة، 1371ق، رقعى، 60ص.

20- ولادة امام محمدالباقر(ع)، سید محمدحسین طالقانى، نجف، دارالمعارف،1387ق، رقعى،36ص.


ب - كتاب‌هاى خطى عربى (19 كتاب)

21- اخبار ابى جعفر محمدبن على الباقر علیه‏السلام، ابواحمد عبدالعزیز بن یحیى جلودى ازدى بصرى (م‏332ق)، رك: رجال نجاشى 2/56.

22- ترجمة ابى جعفر محمدالباقر علیه‏السلام، از نویسنده‏اى ناشناخته، نسخه خطى آن ضمن مجموعه ش 45 «المكتبة الغربیة‏» در مسجد جامع صنعا موجود است. رك: فهرست كتابخانه /654.

23- امثال و حكم الامام الباقر علیه‏السلام، شیخ محمد غروى.

24- حیاة الامام الباقر علیه‏السلام، حاج سید محمدحسینى شیرازى، رك: العراق بین الماضى و الحاضر و المستقبل:629.

25- رسالة ابى جعفر الباقر علیه‏السلام، الى: سعدبن طریف حنظلى اسكاف (م بعد 100ق)، شیخ نجاشى با پنج واسطه، آن را از مؤلفش روایت مى‏نماید. رك: رجال نجاشى 1/405.

26- كتاب التفسیر عن ابى جعفر الباقر علیه‏السلام، ابوالجارود زیادبن منذر (م بعد 150ق)، رك: فهرست ‏شیخ طوسى /72.

27- كتاب زهد ابى جعفر محمدبن على علیه‏السلام، شیخ صدوق ابوجعفر محمدبن على‏بن حسین‏بن موسى‏بن بابویه قمى رازى، (ح‏306-381ق)، رك: رجال نجاشى 2/314.

28- سفن النجاة - ج‏7 ، شیخ غلامحسین نجفى نجف‏آبادى (1300 -1349ق)، وى براى هر یك از چهارده معصوم كتابى جداگانه - با استفاده از بحارالانوار و مصادر دیگر - نگاشته است. رك: نقباء البشر 4/1623؛ الذریعة 12/192.

29- كلمة الامام الباقر علیه‏السلام، شهید حاج سید حسن حسینى شیرازى (1354-1400ق)، رك: العراق بین الماضى و الحاضر و المستقبل:677.

30- لجج الحقائق فى تواریخ الحجج على الخلائق - ج‏7 ، حاج ملا احمد یزدى مشهدى (م ح 1310ق)، (وى براى هر یك از چهارده معصوم كتابى جداگانه نوشته است)، رك: الذریعة 18/296؛ نقباء البشر 1/96.

31- مسند الامام الباقر علیه‏السلام، سید محمد كاظم كفایى، تاریخ تالیف: 1374ق، رك: الذریعة 21/26.

32- مسند الامام الباقر علیه‏السلام، شیخ عزیزالله عطاردى قوچانى، (در چند جلد).

33- مكاتیب الامام الباقر علیه‏السلام، حاج شیخ على احمدى میانجى .

34- معجم ما كتب عن الامام الباقر علیه‏السلام، عبدالجبار رفاعى قحطانى.

35- مناظرة الامام محمدالباقر علیه‏السلام مع الهروى (الحروى) فى خلافة ابى‏بكر، رك: الذریعة 22/287 .

36- كتاب «من روى عن ابى جعفر محمدبن على علیه‏السلام‏»، ثقه عظیم جلیل‏القدر حافظبن عقده زیدى جارودى: ابوالعباس احمدبن محمدبن سعیدبن عبدالرحمن‏بن زیاد كوفى (249-333ق)، رك: رجال نجاشى 1/240 .

37- ذكر «من روى عن ابى‏جعفر محمدبن على‏ علیهماالسلام‏»، شیخ صدوق ابوجعفر محمدبن على‏بن حسین‏بن موسى‏بن بابویه، قمى (ح‏306-381ق)،رك: رجال نجاشى‏2/314.

38- نسخة الباقر علیه‏السلام، خالدبن ابى كریمه اصفهانى كوفى (م بعد 100ق)، نجاشى آن را با پنج واسطه از مؤلفش روایت مى‏نماید، رك: رجال 1/352.

39- نسخة الباقر علیه‏السلام، ابوالعلاء خالدبن طهمان خفاف سلولى ازدى (م بعد 100ق)، نجاشى آن را با هفت واسطه از مؤلفش روایت مى‏نماید. رك: رجال نجاشى 1/353.

40- نسخة الباقر و الصادق علیهماالسلام، ابوعثمان عمروبن جمیع ازدى بصرى - قاضى رى - ، نجاشى آن را با چهار واسطه از مؤلفش نقل كرده است. رك: رجال نجاشى 2/134.


سوم: كتاب‌هاى اردو و گجراتى

كتاب‌هاى چاپى (5 كتاب)

1- حضرت امام محمد باقر علیه‏السلام، گروه نویسندگان مؤسسه در راه حق، مترجم: سید احمدعلى عابدى، فیض‏آباد، نور اسلام، 1405ق/ 1985م، رقعى، 40ص .

2- حیاة الامام الباقر علیه‏السلام، (تاریخ المعصومین - ج‏7)، سیدظفر حسن‏بن دلشاد على آمروهى نقوى هندى، چاپ هند، (نقباء البشر3/978).

3- الحیاة الباقریة (گجراتى) ، مولى غلام على بهاونگرى هندى (1283- ح‏1367ق)، چاپ هند، الذریعة ‏7/118.

4- المآثر الباقریة، (سوانح حیات امام‏ باقر علیه‏السلام)، سید اولاد حیدر بلگرامى هندى، چاپ هند، رك: الذریعة‏19/4 .

5- ویژه نامه مجله «باقرالعلوم‏»، گروه نویسندگان، كراچى، بى‏تا، 1985م ، وزیرى، 80ص.

منبع:

فصلنامه مشكوة، شماره 44 ،"ناصرالدین انصارى قمى"

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName