• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1395/04/29 ساعت 10:50
  • تاريخ :

بین اطاعت از شوهر و پدر و مادر کدامیک؟

زن باید، در برابر استمتاعات متعارف درخواست شده از جانب شوهر و درباره ی خروج از منزل، از شوهر خود اطاعت کند، مگر این که عذر شرعى داشته باشد. ضمن این که اطاعت از والدین واجب نیست، بلکه اذیت و آزار آنان حرام است؛ لذا تا حد امکان باید رضایت آنان جلب شود

بخش احکام اسلامی تبیان
اطاعت از شوهر

نظرات مراجع عظام :

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی:

اطاعت از والدین واجب نیست ولى ایذاى آنان حرام است، مگر در انجام واجبات و ترک محرّمات؛ و توجه داشته باشید اطاعت زن از شوهر، در برابر استمتاعات متعارف درخواست شده از جانب شوهر، بدون عذر شرعى و نیز در خروج از منزل بدون عذر شرعى لازم است، مگر آن که خروج از منزل در ضمن عقد شرط شده باشد و نسبت به سایر موارد اطاعت واجب نیست.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مد ظله العالی:

اگر نظرات همه ی آنها شرعی باشد چنانچه جمع بین دو حق ممکن نشود زن لازم است اطاعت از شوهر کند.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی مد ظله العالی:

موارد مختلف است و در صورت تزاحم، اوامر شوهر اطاعت شود و رضایت والدین نیز جلب شود.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی دامت برکاته:

زن در مسأله استمتاع باید از مرد اطاعت کند و همچنین در صورت عدم اجازه مرد نباید از خانه خارج شود. در غیر این دو مورد نباید موجب اذیت پدر و مادر شود. 


منبع :
1. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName