• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/03/24
  • تاريخ :

زندگی نامه هنر مندان مکتب تبریز (888 تا 954 ه.ش)

آقا میرک

سلطان محمد

صادق (حدود 898 ه. ش)

مولا نا مظفرعلی (شاه مظفر)

سیاوش (948 ه. ش)

شاه قلی نقاش (908 ه. ش )

معین الدین (938 ه. ش)

آقا میرک:جلال الدین حسینی معروف به آقا میرک از بهترین شاگردان بهزاد است. وی از سادات اصفهان بود و در دربار شاه طهماسب کار می کرد. از این هنرمند چندین تابلوی مینیاتور در شاهنامه ی شاه طهماسب و خمسه ی نظامی بر جای مانده است. وی بعضی از نقاشی هایش را روی عاج فیل می کشید.طراحی شماره 11 از آثار این هنرمند است. آقا میرک شاگردان زیادی تربیت کرد که از جمله ی آن ها استاد ملک محمد قاسم، میرزاعلی، شاه قلی نقاش و محمود حسین طوطی می باشد.

سلطان محمد:از شاگردان پرکار و با استعداد بهزاد بود. او دوران جوانیش را در هرات در درباره سلطان حسین گذراند. سپس همراه بهزاد به تبریز مهاجرت کرد. وی مدتی مدیریت کارگاه نقاشی شاه طهماسب را بر عهده داشت و از دوستان نزدیک شاه طهماسب به شمار می رفت که به او نقاشی می آموخت. سلطان محمد علاوه بر نقاش، منبت کار، طراح نقشه ی قالی و پارچه های ابریشمی بود و در صحافی نیز مهارت کافی داشت. او مدتی رئیس تذهیب کاران کارگاه شاه طهماسب شد. بیشتر آثار سلطان محمد در شاهنامه ی شاه طهماسب و دیوان نظامی کار شده است.طراحی های شماره 12و13 از آثار این هنرمند است. سلطان محمد در سال 933 ه. ش از دنیا رفت.

صادق (حدود 898 ه. ش):از شاگردان بهزاد بود و بیشتر آثارش را به اسم بهزاد امضاء کرده است. وی در زمره ی کسانی بود که بیشتر به طراحی اهمیت می داد.  شیوه کار صادق، خیلی به استادش نزدیک است. صادق در آثار طراحیش، خطوط را بسیار لطیف و روان طراحی کرده است.طراحی شماره 14از کارهای این استاد است.

مولا نا مظفرعلی (شاه مظفر): مظفرعلی از شاگردان و خواهر زاده ی بهزاد است. پدر او حیدرعلی اهل تربت بود. مظفرعلی از مهمترین نقاشان دربار شاه طهماسب بود، در زمانی که پایتخت صفویان به قزوین انتقال یافت وی نیز به قزوین رفت و نقاشی های تالار چهل ستون و قصر شاهی را به انجام رسانید. از ویژگی های این هنرمند استفاده ی زیاد او از رنگ طلائی در کارهایش است. چند نقاشی از نسخه ی خطی خمسه ی نظامی به امضای این هنرمنداست. مظفرعلی در خوشنویسی نیز استاد بود.

سیاوش (948 ه. ش): سیاوش جرجانی از شاگردان حسن بغدادی بود (حسن بغدادی یکی از هنرمندان مطلا کار دربار شاه طهماسب بود.) سیاوش کار نقاشی را در یک دوره ی طولانی در دربار شاه طهماسب انجام داد. بعد از مرگ شاه طهماسب، سیاوش به قزوین آمد و در درباره شاه اسماعیل دوم و شاه عباس مشغول شد. او اواخر عمرش را در اصفهان گذراند. از شاگردان مهم سیاوش استاد محراب بود که بعداً رقیب او شد. شاگرد دیگرش نیز ولی جان تبریزی بود. طراحی های سیاوش از زیبایی و لطافت خاص برخوردار است. کارهای او در ترکیب بندی، سرمشق دیگر هنرمندان بود.

شاه قلی نقاش (908 ه. ش ): شاه قلی اهل تبریز بود و جزو نقاشان دربار شاه طهماسب به شمار می رفت. او مدتی هم در دربار سلیمان خان قانونی، سلطانی عثمانی، به نقاشی اشتغال داشت. وی از شاگردان آقا میرک بود. از مهترین آثار این هنرمند، چند طراحی است که در موزه ی استانبول نگهداری می شود. در این طراحی ها مجموعه ی زیادی از فرشته ها را بر روی درختان، در حالتهای مختلف طراحی کرده است. یکی از پیروان شاه قلی، ولی جان تبریزی است که وی نیز بیشتر طراحی هایش را به کشیدن فرشته ها اختصاص داده است.طراحی های شماره 15، 16 ،17 و18 از آثار این هنرمند است.

معین الدین (938 ه. ش): معین الدین ابتدا در دربار شاه طهماسب، نزد آقا میرک آموزش یافت، سپس در خراسان به نقاشی مشغول شد.

UserName