• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 845
 • دوشنبه 1385/11/23
 • تاريخ :

پیام سوریان به جرج بوش


قهرمان كشتی فرنگی جهان گفت : استكبارجهانی به سركردگی امریكابداند ملت بزرگ ایران همیشه بایكدیگرمتحد هستند.

حمید سوریان كه درراهپیمایی پرشوریوم الله 22 بهمن به همراه ورزشكاران رشته های مختلف ورزشی درتهران شركت كرده بود ، درحاشیه این مراسم باشكوه در پیامی به جرج دبلیوبوش رئیس جمهور امریكا گفت :امیدوارم بوش حضورانبوه وخیره كننده مردم بزرگ ایران رادرراهپیمایی 22 بهمن ببیند ومتوجه بشودكه ملت ماملتی انقلابی ومتعهدبه انقلاب واسلام است و درهمه صحنه هاحاضربوده وهمواره حامی دولت ونظام اسلامی است .

وی افزود : همه مردم ایران اسلامی وهمچنین ورزشكاران و قهرمانان این مرزوبوم بسیارپرشوردرجشن بزرگ ملی 22 بهمن شركت كردند وروزباشكوه وتاریخی رارقم زدند.

این كشتی گیرملی پوش كشورمان گفت :بااین حضورمیلیونی درتهران وشركت گسترده وچشمگیرمردم سایرنقاط كشورمان دیگراستكبارجهانی فهمیده است كه هیچ توطئه ای علیه ملت ایران كارسازنیست .

همچنین حسین اجاقی قهرمان ووشوی جهان نیز گفت :امروزباحضورپرشورخوددرراهپیمایی 22 بهمن

به جهانیان ثابت كردیم كه حامی ایران اسلامی هستیم وانقلاب ونظاممان رادوست داریم .

وی افزود :جامعه ورزش كشورقهرمانان وورزشكاران ایران اسلامی امروزدرراهپیمایی یوم الله 22 بهمن به استكبارجهانی نشان دادندكه عهد و پیمانی بانظام اسلامی ورهبرمعظم خوددارند.

وی گفت ورزشكاران مانندسالهای گذشته ثابت كردندكه درهمه صحنه ها و هر حركتی كه موجب حفظ و اقتدار كشورمان وانقلاب اسلامی باشدایستاده اند .

         حمید سوریان به تاریخ كشتی پیوست

اخبار تیم ملی فوتبال ایران در ایتالیا

اخبار تیم ملی فوتبال ایران در ایتالیا

اخبار تیم ملی فوتبال ایران در ایتالیا
آخرین اخبار المپیک 2016 ریو را اینجا بخوانید

آخرین اخبار المپیک 2016 ریو را اینجا بخوانید

آخرین اخبار المپیک 2016 ریو را اینجا بخوانید
UserName