• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1395/04/16
  • تاريخ :

مفهوم کار و انرژی

گاهی ممکن است نیروی وارد شده و جابه جایی در یک راستا نباشند. در این صورت مولفه ای از نیرو کار انجام می دهد که در راستای جابه جایی باشد.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان

مفهوم کار و انرژی

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع اول متوسطه به خوبی می توانند با کار و انرژی و مفهوم آنها بیشتر آشنا شوند.

در شكل مقابل فرد به وسیله طنابی كه با سطح افق زاویه Θ  (تتا) می سازد جسم را روی سطح افقی می كشد.

در این شکل نیروی  F نیروی فرد و Θ  زاویه بین نیروی  F نسبت به راستای جابه جایی است.

در این حالت مقدار کار برابر است با: W= F cosΘ . d

 

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

UserName