• تعداد بازديد :
  • جمعه 1382/05/31
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 1 شهریور 1382

نگارخانه جهان نما میزبان نقاشان نوگرای ایرانی می شود

مجموعه فرهنگی هنری نیاوران اعلام كرد كه با هدف معرفی توانمندی نگرشی و تجلی احساس زنان هنرمند ایرانی ، نمایشگاهی از آثار زنان نوگرای معاصر را از روز شنبه اول شهریور ماه درنگارخانه جهان نمای این مجموعه برپا می كند.

به گزارش ایسنا، آثار به نمایش درآمده شامل 22 تابلو است كه برخی از آنها تا به حال به نمایش عموم در نیامده و متعلق به كاخ ها و كتابخانه ی اختصاصی نیاوران ، و از آثار هنرمندانی چون ایران درودی ، شهلا حبیبی، گزیلا و ارگا سینایی ، لیلی متین دفتری، منصوره حسینی، سیمین خاكپور، بایدا حاتمی است. این آثار به مدت دو هفته مهمان نگارخانه جهان نما خواهد بود.

UserName