• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/11/04
  • تاريخ :

پرسپولیس - راه آهن

1 – 2

استادیوم آزادی

8-10-85

راه آهن

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

414

215

199

تعداد پاسهای كلی

338

177

161

پاسهای صحیح

64

33

31

پاسهای اشتباه

12

5

7

پاس بلند صحیح

35

20

15

سانتر

8

5

3

سانتر صحیح

53

25

28

ضربه سر اول

21

8

13

ضربه سر صحیح

17

10

7

خطا

29

9

20

دفع توپ

21

13

8

لودادن توپ

5

4

1

گرفتن توپ

4

2

2

شوت داخل چارچوب

6

3

3

شوت بیرون چار چوب

10

6

4

كرنر

6

3

3

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

3

2

1

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

108

44

تعداد پاسهای كلی

76

30

46

پاسهای صحیح

28

12

16

پاسهای اشتباه

4

2

2

پاس بلند صحیح

9

6

3

سانتر

1

1

---

سانتر صحیح

45

25

20

ضربه سر اول

18 12

6

ضربه سر صحیح

29

14

15

خطا

75

48

27

دفع توپ

14

10

4

لودادن توپ

9

7

2

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

1

---

1

شوت بیرون چار چوب

2

1

1

كرنر

2

1

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب


76 پاس صحیح  برای پیروزی راه آهن كافی بود.

تیم پرسپولیس در این بازی 338 پاس صحیح داد ولی نتوانست از این برتری خود در هر دونیمه استفاده كند این تیم در این بازی بیشتر حملات خود را از جناح چپ پایه ریزی كرد و در هر دونیمه 35 سانتر روی دروازه حریف خود فرستاد و تنها توانست در كل بازی 3 ضربه سر داشته باشد و تنها 8 سانتر به مهاجمان پرسپولیس رسید در صورتیكه این تیم بیشتر موفقیت خود را روی بازی زمینی داشته ولی در این بازی اصرار بیش از حد به بازی هوایی داشت در مقابل مدافعان راه آهن با زدن 64 ضربه سر اول تقریبا تمامی ضربات سر اول را در هر دو نیمه زدند در این بازی پرسپولیس حدود 6 موقعیت گل داشت ولی راه آهن از دو موقعیت بدست آورده خود دو گل ساخت و هر دو گل از مركز خط دفاع این تیم به ثمر رسید در نهایت با اینكه تیم برتر میدان هم از لحاظ آمار و هم بازی پرسپولیس بود راه آهن بهترین نتیجه ممكن را بدست آورد. در این بازی هافبكهای پرسپولیس توپهای زیادی را خراب كردند و در دفاع و حمله خوب كار نكردند در این بازی با وجود تملك بازی پرسپولیس ولی به دلیل نبود یك پلی میكر در میانه زمین در امر بازیسازی و خلق موقعیت ضعف داشتند.

UserName