• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 696
 • چهارشنبه 1385/11/4
 • تاريخ :

پرسپولیس – ملوان

0 – 0

استادیوم تختی انزلی

27-9-85

ملوان

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

219

97

122

تعداد پاسهای كلی

161

71

90

پاسهای صحیح

53

24

29

پاسهای اشتباه
5

2

3

پاس بلند صحیح

8

5

3

سانتر

2

2

---

سانتر صحیح

49

21

28

ضربه سر اول

12

6

6

ضربه سر صحیح

22

12

10

خطا

52

28

24

دفع توپ

21

7

14

لودادن توپ

11

7

4

گرفتن توپ

3

3

---

شوت داخل چارچوب

3

1

2

شوت بیرون چار چوب

---

---

---

كرنر

---

---

---

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

243

119

124

تعداد پاسهای كلی

182

86

96

پاسهای صحیح

51

29

22

پاسهای اشتباه

10

4

6

پاس بلند صحیح

25

16

9

سانتر

3

3

---

سانتر صحیح

63

27

36

ضربه سر اول

12

5

7

ضربه سر صحیح

16

8

8

خطا

48

22

26

دفع توپ

26

10

16

لودادن توپ

10

4

6

گرفتن توپ

3

2

1

شوت داخل چارچوب

5

1

4

شوت بیرون چار چوب

7

6

1

كرنر

---

---

---

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

UserName