• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/11/04
  • تاريخ :

(آنالیزور مهدی ارژنگی نیا)

استقلال – سایپا

1 – 3

استادیوم آزادی

11/10/85

سایپا

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

216

63

153

تعداد پاسهای كلی

164

46

118

پاسهای صحیح

44

11

33

پاسهای اشتباه

8

6

2

پاس بلند صحیح

12

6

6

سانتر

2

1

1

سانتر صحیح

45

27

18

ضربه سر اول

16

12

4

ضربه سر صحیح

19

10

9

خطا

63

40

23

دفع توپ

20

8

12

لودادن توپ

13

7

6

گرفتن توپ

3

1

2

شوت داخل چارچوب

1

1

---

شوت بیرون چار چوب

3

1

2

كرنر

3

1

2

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب

1

---

1

آفساید

---

---

---

كارت زرد

%49

%48

در صد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

262

136

126

تعداد پاسهای كلی

225

120

105

پاسهای صحیح

30

11

19

پاسهای اشتباه

7

5

2

پاس بلند صحیح

31

21

10

سانتر

9

8

1

سانتر صحیح

56

33

23

ضربه سر اول

15

13

2

ضربه سر صحیح

16

10

6

خطا

50

24

26

دفع توپ

27

13

14

لودادن توپ

6

1

5

گرفتن توپ

4

3

1

شوت داخل چارچوب

6

3

3

شوت بیرون چار چوب

8

6

2

كرنر

6

4

2

موقعیت خطرناك

2

2

---

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب

1

1

---

آفساید

1

1

---

كارت زرد

%51

%52

در صد مالكیت توپ

در صد گردش توپ در زمین نیمه اول

دروازه سایپا %21

میانه زمین %55

دروازه استقلال  %24

در صد گردش توپ در زمین نیمه دوم

دروازه استقلال  %22

میانه زمین %56

دروازه سایپا %22

UserName