• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/11/04
  • تاريخ :

(آنالیزور مهدی ارژنگی نیا)

استقلال – پیكان

0 – 1

استادیوم آزادی

26-9-85

پیكان

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

271

128

143

تعداد پاسهای كلی

216

102

114

پاسهای صحیح

47

21

26

پاسهای اشتباه

8

5

3

پاس بلند صحیح

28

15

13

سانتر

9

4

5

سانتر صحیح

51

28

23

ضربه سر اول

12

4

8

ضربه سر صحیح

16

6

10

خطا

46

26

20

دفع توپ

23

9

14

لودادن توپ

18

5

13

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

8

6

2

شوت بیرون چار چوب

12

7

5

كرنر

6

4

2

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

3

1

2

سر بیرون چارچوب

5

3

2

آفساید

2

---

2

كارت زرد

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

231

86

145

تعداد پاسهای كلی

181

67

114

پاسهای صحیح

38

13

25

پاسهای اشتباه

12

6

6

پاس بلند صحیح

16

10

6

سانتر

4

2

2

سانتر صحیح

47

26

21

ضربه سر اول

16

6

10

ضربه سر صحیح

27

17

10

خطا

55

35

23

دفع توپ

34

12

22

لودادن توپ

9

4

5

گرفتن توپ

2

2

---

شوت داخل چارچوب

4

2

2

شوت بیرون چار چوب

7

5

2

كرنر

5

3

2

موقعیت خطرناك

2

1

1

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

2

---

2

آفساید

4

2

2

كارت زرد

UserName