• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/11/04
  • تاريخ :

استقلال تهران – استقلال اهواز

1 – 0

استادیوم تختی اهواز

20-9-85

استقلال اهواز

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

188

101

87

تعداد پاسهای كلی

141

74

67

پاسهای صحیح

44

26

18

پاسهای اشتباه

3

1

2

پاس بلند صحیح

14

3

11

سانتر

4

1

3

سانتر صحیح

40

22

18

ضربه سر اول

10

5

5

ضربه سر صحیح

26

15

11

خطا

58

32

26

دفع توپ

18

7

11

لودادن توپ

10

6

4

گرفتن توپ

3

2

1

شوت داخل چارچوب

5

1

4

شوت بیرون چار چوب

4

---

4

كرنر

3

1

2

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

2

1

1

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

278

175

103

تعداد پاسهای كلی

219

140

79

پاسهای صحیح

53

32

21

پاسهای اشتباه

6

3

3

پاس بلند صحیح

25

15

10

سانتر

4

---

4

سانتر صحیح

26

15

11

ضربه سر اول

6

2

4

ضربه سر صحیح

8

4

4

خطا

24

6

18

دفع توپ

19

10

9

لودادن توپ

4

1

3

گرفتن توپ

1

---

1

شوت داخل چارچوب

8

7

1

شوت بیرون چار چوب

6

4

2

كرنر

3

2

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

UserName