• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1588
 • دوشنبه 1382/5/27
 • تاريخ :

گزیده آراء اندیشمندان ( تبسم ، خنده)

زندگی صحنه تلاش و بالندگی است و لحظه های آن چون رودی  درگذر است. رودی مواج که در تلاطمش، انسانها ساخته می شوند، پس تا دمی باقی است از لحظات و سخنان دیگران عبرت بگیریم :

- عجب دارم از آن کس که از ته دل بخندد و نداند که آیا خدا از او خشنود است یا خشمگین. ( حضرت محمد صلی الله علیه و آله)

- خنده ی بسیار دل را بمیراند.( رسول اکرم صلی الله علیه و آله)

- خنده دو قسم است: خنده ای که خدا آن را دوست دارد و خنده ای که خدا آن را دوست ندارد. اما خنده ای که خدا دوست دارد ، آن است که مرد به روی برادر خویش از شوق دیدار وی لبخند زند و خنده ای که خدا دوست نمی دارد آن است که مرد سخن خشن و ناروا گوید که بخندد  یا بخندند . ( حضرت محمد صلی الله علیه وآله)

- فرح و شادمانی ، باعث بهجت و انبساط روح و مایه تهییج وجد و نشاط است.( حضرت علی علیه السلام)

- تبسم خرجی ندارد، ولی سود بسیار می دهد. لحظه ای بیش پایدار نیست، ولی یاد آن در سرتاسر عمر باقی می ماند( کارنگی)

- بدترین روزهای شما روزی است که در آن نخندیده اید.( شامفور)

- برای خندیدن منتظر خوشبختی مشو شاید بمیری و هرگز نخندیده باشی. ( لا برویر)

- کسی که شاد و خندان است، همیشه وسیله شاد و خندان بودن را پیدا می کند. ( شوپنهاور)

- هر کس را از روی خنده اش می توان شناخت، اگر شخصی را که نمی شناسید درنخستین برخورد به وضع مطبوع ودلپذیری خندید، نهاد و سرشت وی نیکوست. ( داستایوسکی)

- تبسم ، پنجره ای است که به انسان می فهماند در درون جسم صاحب آن ، قلبی هم وجود دارد. (؟)

- اگر می بینی کسی به روی تو لبخند نمی زند،علت را درلبان فروبسته خود جستجو کن.(؟)

- آنکه می گرید، یک درد دارد؛ آنکه می خندد، هزار ویک درد.( مثل آذربایجانی)

- کسی که قادر به تبسم نیست، نباید کاسب و مغازه دار باشد. ( مثل چینی)

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
چراعمل جنسی غیر طبیعی ؟

چراعمل جنسی غیر طبیعی ؟

چراعمل جنسی غیر طبیعی ؟
ترویج ریاضت کشی ،دلیل حجاب!؟

ترویج ریاضت کشی ،دلیل حجاب!؟

ترویج ریاضت کشی ،دلیل حجاب!؟
UserName