• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/05/27
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 27 مرداد ماه 1382

       

جشنواره

گـل یـاس بانوان آغاز شد   

    

 تهران‎‎ ـ پنجمین جـشنـواره‎‎ گـل‎ یـاس‎ ویـژه بانوان‎‎ ، شنبه گذشته درتالار وحدت‎ تهران آغاز شد و تا یك هفته‎‎ ادامه می‎ یابد.

به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر، دراین‎ جشنواره 12 گروه‎ موسیقی‎ بانوان‎ از استان های‎ مختلف‎ كشوردر زمینه‎ موسیقی‎‎‎ محلی ، سـنتـی و موسیقی‎‎‎ مردمی برنامه‎ اجرا می كنند.

در پنجمین‎ جشنواره‎‎ موسیقـی‎‎ نـواحـی ویـژه بانوان‎ ، گروه های‎‎ موسیقـی‎ از استـان هـای كردستان‎‎‎، قزوین، خراسان، كرمانشاه‎ ، گلستان‎‎ و تهران شركت‎ كرده‎ اند.

تالار وحدت‎ در تهران- خیابان‎‎ حافظ ، پایین تـراز چهارراه‎ كالج‎ ، خیابان‎ استاد شهریار قرار دارد.

UserName