• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/10/17
  • تاريخ :

زَمَخشَری

دانشمند و لدیب معروف و مولف تفسیر كشاف


من چه بگویم درباره مردی كه فضایل او را دشمنانش از راه كینه جویی و حسد انكاركردند و دوستانش از ترس و بیم، پنهان داشتند باز از این میان آن قدر فضیلت‌های او انتشار یافت كه خاور و باختر را فرا گرفت ......

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName