• تعداد بازديد :
  • جمعه 1382/05/24
  • تاريخ :

بسمه تعالی

مقدمه

زن شگفتی خلقت است و فاطمه شگفتی زنان و نمونه كامل انسان ، میلاد دخت پیامبر ، میلاد معجزه مضاعف قرآن است كه ابتر بودن همیشه باطل را به اثبات رساند . سازمان تبلیغات اسلامی با تمسك به شخصیت فاطمه (س) ( كه بزرگ خدمتگذار ولایت و اسوه كامل مقاومت برای فلاح و رستگاری بشریت است ) با ارج نهادن به مقام زن  روز میلاد او كه مظهر پاكی و عفاف است با پیگیری بری گسترش فرهنگ مكتوب ، مبادرت به مسابقه مقاله نویسی نموده است .

لذا از همه خواهران به خصوص بانوان شاغل ، دانشجو ، طلبه و بسیجی دعوت  می گردد تا در این امر فرهنگی شركت نموده و مقالات خود را با مشخصات زیر حداكثر تا تاریخ 2 /6 /82 به این معاونت ارسال فرمایند . بدین جهت 50 اثر برتر جوایز نفیسی اهدا می گردد.

مشخصات مقاله

 1- مقاله از 5 صفحه كمتر و از بیست صفحه بیشتر نباشد .

2- تعداد سطور در هر صفحه از هفده سطر بیشتر نگردد.

3- مقاله باید روی كاغذA4 و یك رو نوشته شود .

4- مقاله در موضوعات ارائه شده و با موضوع باشد .

5- مقاله با خط خوانا نوشته شود و فاصله بین خطوط 5/1 سانت باشد و از طرفین صفحه از سمت راست 5/2 سانت و سمت چپ 5/1 سانت فاصله باشد . طرفین صفحه از سمت بالا  سه سانت و از سمت پایین صفحه 2 سانت فاصله داده شود.

6- در مقاله حتی المكان از آیات و روایات استفاده شود.

موضوعات مقاله :

- زن و فلسفه خلقت

- زن در اندیشه غرب

- زن در ادیان الهی

- بررسی فمنیسم و اثرات آن در غرب

- زن در قرآن

- زن و نئو فمنیسم

- زن در روایات اسلامی

- نقش حجاب در مصون سازی جامعه

- زن در جامعه اسلامی

- رسالت زن در جهان امروز

- تاثیر خطبه های حضرت در تكوین تاریخ صدر اسلام

منابع پیشنهادی

1-    تفسیر نمونه

2-    حجاب – اثر استاد شهید مطهری (ره)

3-    فرهنگ سخنان حضرت فاطمه (علیها السلام) – اثر آقای محمد دشتی

منابع آزاد :

خواهران می توانند از هر منبع روایی و كتب دیگر ، جهت تهیه و تنظیم مقاله استفاده كنند.

معاونت امور فرهنگی و تبلیغ 

آدرس :

 تهران خیابان ولیعصر (عج ) – نبش زرشت غربی – شماره 8 – ساختمان شماره 2 – سازمان تبلیغات اسلامی

دبیر خانه مسابقه بزرگ كوثر تلفن : 8896241

UserName