• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 939
 • شنبه 1382/5/25
 • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 24 مرداد ماه 1382

یك شهر از زیر خاك بیرون می آید

 رم‎ ـ باستان‎‎ شناسان ایتالیایی‎‎ تلاش‎ می كنند شهری‎ قدیمی‎ را در این‎ كشـور از زیـر خـاك‎ بیرون‎ آورند.

به‎‎ گزارش‎ پایگاه اینترنتـی‎ رویتـرز، شهـر پازولییكی از شهرهای‎‎ بندری رم‎‎ باستان‎‎‎ در قرن شانزدهم زیر خـاك‎ مدفون شد. این‎‎ شهر كه‎ در زیبایی‎‎، بی نظیر بود هم‎ اكنون در منطقه‎‎ای‎ است‎ كه اسپانیایی‎ ها در زمـان‎ حكومت‎ بر ایتالیا بناهایی‎ در این‎ منـطقـه‎ ساخته اند. این‎‎‎ موضوع سبب‎ دشواری‎ كار باستان شناسـان رومی‎ شده‎ است‎. باستان‎‎‎‎ شناسان مجبورند، پس‎ ازبیرون آوردن بخش های‎ قدیمی‎ این‎ شهر از زیر خاك‎ ،  با كـار گـذاشتن‎‎ ستـونهای‎‎‎ فـولادی ساختمان های شهر كنونی‎ را حفظ كنند.

UserName