• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/10/17
  • تاريخ :

درس5

آموزش رزم و آزمون ایمان


14- لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للنّاس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب انّ الله قویّ عزیز. (حدید/ 25)


ترجمه:

به راستی که پیامبرانمان را همراه با پدیده‌های روشن‌گری فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و ترازو را فرو ستادیم، و همراه آنان کتاب آسمانی و ترازو را فرو فرستادیم، تا مردم به دادگری برخیزند، و آهن را پدید آوردیم که در آن [مایه] ستیز و صلابت است و نیز سودهایی برای مردم، تا سرانجام خداوند معلوم بدارد که چه کسی در نهان [دین] او و پیامبرانش را یاری می‌دهد، بی‌گمان خداوند نیرومند پیروزمند است.

کلمه «باس» به معنای تأثیر شدید است، لکن غالباً در خصوص شدت در دفاع و جنگ استعمال می‌شود. نسبت دادن بأس شدید به آهن از آن روست که همواره جنگ‌ها و امور نظامی و دفاعی به این فلز سخت وابستگی داشته و بشر از دیر باز تجهیزات و ادوات جنگی خود را با استفاده از آن تهیه می‌کرده است.

مومنین و مجاهدین سپاه اسلام باید به فنون رزمی آشنا باشند و با دیدن آموزش‌های نظامی، آمادگی لازم را برای به کارگیری انواع تجهیزات و ادوات جنگی به دست آوردند و این نعمت الهی را در مسیر توسعه قسط و عدل و دیگر اهداف و برنامه‌های مهم و صحیح انسانی به کار ببرند، و بدین وسیله دین خدا و پیامبر اسلام را پشتیبانی کنند. این خود یکی از موارد امتحان و آزمون الهی است تا معلوم شود که چه کسی مرد عمل است و در صحنه کارزار از عهده وظیفه خطیر یاری دین خدا برمی‌آید. (ولعلم‌الله من ینصره و رسله بالغیب: برای اینکه خداوند معلوم نماید چه کسی او را و رسولان او را یاری خواهد کرد.) و پر واضح است که مراد از یاری پیامبران الهی، جهاد در راه خدا برای دفاع از کیان نظام اسلام و بسط کلمه حق است.

در «در منثور» از رسول خدا(ص) روایت شده است که فرمودند: «خداوند به وسیله یک تیر سه طایفه را به بهشت می‌برد؛ یکی سازنده آن را به شرطی که از ساختن آن قصد خیر داشته باشد؛ یکی رزمنده‌ای را که با آن تیر خود را در راه خدا مسلح می‌کند؛ و یکی هم آن کسی را که آن تیر را در راه خدا به کار می‌برد.» و نیز فرمودند: «تیراندازی کنید و سوارکاری بیاموزید، البته اگر تیرانداز[قابلی] شوید، ارزش آن از فن سواره نظامی بهتر است.» و نیز فرمودند: «کسی که تیراندازی یادش دادند و او دنبال آن را نگرفت تا از یادش رفت، او در حقیقت نعمتی را کفران کرده است.»

ادامه داد...

منبع:گلواژه های آسمانی

UserName