• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/10/13
  • تاريخ :

امنیت شهرهاى دشمن در جنگ از دیدگاه قرآن


آسیب ناپذیرى غیر نظامیان از مسائلى است كه باید رعایت شود، ما در طول جنگ تحمیلى عراق علیه ایران به مواردى برخورده ایم كه به خاطر اینكه مردم غیر نظامى آسیبى نبینند، خاطره هاى زیبا و فراموش نشدنى از خود به یادگار گذاشته ایم، چه بسا، یك خلبان خودى كه مأموریت انهدام پلى را داشت، به خاطر آنكه عابر غیر نظامى از پل بگذرد، به طور موقّت از انهدام آن صرف نظر كرده است، و به خاطر رعایت این مسأله در عملیاتهاى نظامى ما تغییراتى چشمگیر حاصل شده است، در مقابل دشمن بعثى روز به روز جرى تر شده، چه بسیار شهرهاى قهرمان دزفول، اندیمشك، آبادان، اهواز، پل دختر، باختران، ایلام، اسلام آباد غرب، سرپل ذهاب، خرم آباد، بهبهان و مسجد سلیمان را به موشك بست و یا بمباران كرد و هزاران تن از عزیزان ما، زن و مرد، پیر و جوان را به خاك و خون كشید، و ما حدود چهار سال صبر كردیم، با اینكه شهرهاى زیادى از عراق، در تیررس ما بود و درصد آسیب پذیرى آنها به مراتب از ما بیشتر بود، ولى ما آنها را نزدیم...

ولى رعایت كردن و صبر نمودن هم حدّى دارد، تا حمل بر ضعف و ناتوانى ما نگردد و دشمن جرى تر و پرروتر نشود، اینجا است، كه اسلام اجازه مقابله به مثل مى دهد.

آنچه كه باید همواره مد نظر قرار گیرد، مطالعه راههاى غلبه و پیروزى لشكر اسلام است، و در این مورد دست آنان بسیار باز است، و همانطور كه در رویارویى با دشمن باید با تمام قوا روبرو شد، و از تمامى امكانات تسلیحاتى، از قبیل اسلحه هاى سبك و سنگین مانند انواع خمپاره ها، توپها، موشكها، تانكها، و... و نیز قطع راههاى تداركاتى و مواصلاتى، اختلال در وسائل الكترونیكى، (امروزه از مهمترین نوع جنگها «جنگهاى الكترونیكى» به شمار مى آید، چه بسا با ایجاد اختلال در سیستم الكترونیكى دشمن، بتوان ضربه سهمگینى بر او وارد كرد، چون وسائل ارتباطى كه عبارت از بى سیمها و باسیمها هستند، نقش عمده را در ارتباط و تشكیلات یك ارگان نظامى ایفا مى نمایند كه به منزله سلسله اعصاب و نخاع آنها شمرده مى شوند، كه با ایجاد اختلال در آنها مى توان دشمن را فلج نمود.) محاصره افراد و شهرها، انهدام دژها و دیوارهاى استحفاظى دشمن، باید استفاده نمود، اگر غلبه بر دشمن منوط به زدن شهرهاى دشمن، خراب كردن خانه ها، به آب بستن ایشان، ریختن آتش بر سر آنها، منع كردن ورود آب به طرف دشمن باشد، استفاده و بهره گیرى از تمامى آنها، بدون اشكال و جائز خواهد بود، و مرحوم صاحب جواهر مى فرماید: «من در این مورد خلافى را نیافته ام» (كه اگر غلبه لشكر اسلام منوط به استفاده و به كارگیرى این راهها باشد هیچ فقیهى را سراغ ندارم كه با به كارگیرى آنها مخالفت كرده باشد)، و نقل مى فرماید: «كه پیامبر اكرم خود از منجنیق بهره جست، و خود دژهاى بنى نضیر و خیبر را خراب نمود و خانه هاى آنان را ویران ساخت». (جواهر الكلام، ج 21,ص 65)

 

UserName