• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/05/23
  • تاريخ :

شركت 6 كشور در جشنواره طنز اصفهان

ایتالیا، ارمنستان، فـرانسـه‎ ، سوریه‎‎، جمهوری‎ آذربـایجـان‎ و روسیـه در جشنواره‎ بین‎‎ المللی‎‎ طنز اصفهان شركـت‎ مـی كنند.

همچنین‎ علاوه‎ بر گـروه هـای‎ نمـایـشـی‎ خارجــی،‎9نمـایـش‎ طنـز از هنـرمـنــدان‎ ایـرانـی‎ در بخـش‎ مسابقـه‎‎ جـشنـواره طنـز اصفهان‎ شركت‎ می‎ كند.

در مـدت‎ بـرگـزاری‎ ایـن‎ جشـنـــواره‎ ، نمـایـش هـای‎ »دكتر زوركی‎« از شیراز، « آرشـیـن‎ مالالان »‎ از تبریز ، « گپ‎ صبحگاهی»‎ ، محاله‎ فكـر كنید اینجـوری‎ ممكنه‎‎‎ بشه!» و نمایش‎« حـاشیـه ای‎ بـر خســرو شیـریـن‎»‎ از تهـران هـمـراه‎ نمـایـش«‎ دارا انـار ندارد»، «حكام‎‎ قـدیـم»، «طریقه‎ حكـومـت‎ زمـان‎‎ خان » و نمـایـش‎ «بـازی‎ روزگار » از اصفهـان‎ روی‎ صحنه‎ می‎ رود.
این جشنواره از بیست و ششم تا سی و یکم مرداد ماه سال جاری در شهر اصفهان برگزار می شود.

UserName