• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1385/10/09
  • تاريخ :

داستان ویس و رامین از سوی نشر حریر منتشر شد

داستان ویس و رامین " برگردان منثور از منظومه ویس و رامین سروده فخر الدین اسعد گرگانی است که به تازگی و به کوشش رحمت الله جباری در 120 صفحه و شمارگان 1100 نسخه در قطع رقعی از سوی نشر حریر وارد پیشخوان کتابفروشی ها شده است .

 این کتاب جلد اول از مجموعه ادبیات عاشقانه است که از سوی این ناشر در دست انتشار است . در منظومه ویس و رامین ، عشق به گونه ای ساده و طبیعی و همچنین شور و شوق جوانی و هوس های ایام پیری به صورتی گویا و رسا جلوه گر می شود .

کتاب " داستان ویس و رامین " شامل یک پیشگفتار ، مقدمه ای در معرفی فخر الدین اسعد گرگانی سراینده منظومه اصلی ، متن کامل داستان ویس و رامین ، بررسی شخصیت های داستان و در پایان هم معرفی ماخذ و مراجع مولف است .

به اعتقاد رحمت الله جباری " ویس و رامین ، داستانی بلند و واقع گراست و از خیال پردازی های شاعرانه و اندیشه های عارفانه به دور است . این داستان از سویی دیگر دلبستگی های مردمی است که بیش از دو هزار سال پیش می زیسته اند و از باریک بینی ها و نازک خیالی های اندیشه و روان آگاهی درستی نداشتند و به گمان و دریافت و پندارد خود دلخوش بودند اما عشق مانند آتشی در درونشان شعله ور بوده است " .

در این کتاب در معرفی فخر الدین اسعد گرگانی می خوانیم :

" وی از جمله داستان سرایان بزرگ ایران است که در نیمه اول قرن پنجم می زیسته . دوره شاعری او با دوران پادشاهی سلطان " ابوطالب طغرل بیک سلجوقی " متقارن بود و شاید در اواخر دوره همین پادشاه بعد از سال 446 هجری وفات یافته باشد . اثر معروف او منظومه " ویس و رامین " است که بین سالهای 445 تا 446 هجری پس از ترجمه از زبان پهلوی به نظم پارسی در آمده است ".

موضوع این منظومه یک داستان کهن ایرانی است که در دوره ملوک لطوایفی اشکانیان اتفاق می افتد . در دوره اشکانیان اصول و مبانی طبقاتی در جامعه ایرانی حکمفرما بود و رژیم فئودالی پادشاهان پارت مبتنی بر قدرت هفت خانواده بزرگ از جمله اشکانیان اداره می شد . داستان " ویس و رامین " در چنین اجتماعی با حکومت طبقاتی و با نظر به تسامح و تساهل در اداره امور اعتقادی و مذهبی ، روی می دهد و توسط نویسنده ای گمنام روایت می شود .

خواننده این داستان خواننده دوهزار سال پیش را در نظر می آورد که دربار اشکانیان چگونه اداره می شد و جاذبه عشق چگونه برادران را از هم بیگانه کرده یا جاذبه هوس و شهوت چگونه موجب خونریزی در میان اقوام و ملل مختلف می شده است .

منبع : خبرگزاری مهر

UserName