• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1394/11/20
  • تاريخ :

تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیاتأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاهچه لوبیا

نوع پروژه:  علمی-تحقیقاتی
درجه سختی:  متوسط
زمینه: علوم زیستی
مقطع تحصیلی:  راهنمایی - دبیرستان
تعداد جلسات : 8 جلسه

 شرح یک جمله ای:

افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به مواد غذایی، بشر را به سمت بهره برداری غلط از منابع آب و خاک سوق داده و این در حالی است که پایداری بخش کشاورزی را زیر سوال برده است.

خلاصه پروژه:

عدم مصرف مواد آلی و همچنین مصرف بی رویه آب، سم و کود شیمیایی باعث افزایش تراکم خاک، افزایش وزن مخصوص و کاهش نفوذپذیری خاک گردیده است. به همین دلیل ساختمان خاک سفت شده و شرایط مساعدی برای رشد و توسعه ریشه گیاه وجود ندارد. استفاده از آب مغناطیسی امروزه یکی از بهترین روش ها برای غلبه بر این مشکل می باشد.

مهارت های آموزش داده شده در این پروژه:

آشنایی با مغناطیس
آشنایی با آب مغناطیسی
آشنایی با مغناطیس کردن آب
آشنایی با نحوه پرورش گیاهچه لوبیا
آشنایی با آزمایش های پرورش گیاهچه لوبیا با آب مغناطیسی

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: الهام گارسچی- تنظیم:  نیلوفر یاقوتی
 
شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه در سایت پروژه های دانش آموزی
 ثبت نام نمایید

UserName