• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/05/21
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 21 مرداد ماه 1382

رضا كیانیان و بازیگر ژاپنی در یك نمایش مشترك

رضا کیانیان در یک نمایشنامه دوزبانه به فارسی و ژاپنی بازی خواهد کرد. به گزارش ایسنا، کیانیان قرار است به زودی همراه با «تاکاآکی اینوکی» این نمایش دو نفره را که هنوز متن نهایی اش آماده نشده اجرا کند. وی درباره این نمایش می گوید: هنوز منتظر نوشتن نمایشنامه هستم. تاکنون چند نویسنده ایرانی و ژاپنی، طرح هایی را نوشته اند و در حال حاضر نیز یک نویسنده ژاپنی در حال نگارش طرح دیگری است که اگر مورد تأیید باشد تمرین های نمایش را شروع می کنیم.

وی یادآوری کرد: اجرای این نمایش ، نیازمند متن ویژه ای است تا همانطور که هر یک از ما که به زبان خود صحبت می کنیم نه تنها تماشاگران ایرانی و ژاپنی ؛ بلکه تماشاگران دیگر کشورها نیز بتوانند با کار ارتباط برقرار کنند بنابراین بیشتر به جنبه های تئاتری کار باید تکیه شود.

 گفتنی است، تهیه کننده ی این نمایش علیرضا شجاع نوری خواهد بود.

UserName