• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/05/19
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 19 مرداد ماه 1382

كتابخانه های الكترونیك ویژه نابینایان

 تهران‎ ـ كتابخانه‎‎ های‎ الـكتـرونیـك‎ ویـژه نابینایان‎‎‎ ، به‎ زودی‎ در 28 استـان ایـران راه‎اندازی‎ خواهد شد.

به‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبـر، مـعـاون‎ توانبخشی‎‎ سازمان‎‎ بهزیستی بـا اعـلام‎ ایــن خبـر گفـت‎ : با راه‎‎اندازی‎ این‎ كتابخانه ها ، نابینایان‎ مـی‎تـواننـد از طریق‎ اینترنت‎  با مراكز فرهــنگــی‎ ارائه‎‎ خـدمـات‎ بـه نابینایان‎ كشـور ارتباط بـرقـرار كنند.

 وی‎‎ افزود : كتابخانه‎های الكترونیـك ، 22 مهرماه سال جاری ، همزمان‎‎ با روز جهانی‎ نابینایان راه‎اندازی‎ خواهد شد.

UserName