• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/09/26
  • تاريخ :

مراسم سوگند دبیر كل آسیایى سازمان ملل


دوران پنج ساله دبیر كلى دیپلمات غنایى و نماینده قاره آفریقا، كوفى عنان به پایان رسیده و عمارت سازمان ملل اكنون براى رهبرى نماینده اى از آسیا آماده مى شود.

«بان كى ـ مون» كه پیش از این وزارت خارجه كره جنوبى را اداره مى كرد مراسم سوگند به جا آورد تا به این ترتیب از 11 دى ماه (اول ژانویه 2007) كار خود را به طور رسمى به عنوان دبیر كل براى یك دوره پنجساله آغاز كند. این مراسم در مجمع عمومى سازمان ملل، برگزار و از تلاش هاى 10 ساله كوفى عنان قدردانى شد.


دبیر كل جدید : ارجحیت من حل مسأله خاورمیانه است.

دبیر كل جدید سازمان ملل پس از مراسم اداى سوگند، با برشمردن اولویت هاى خود در سال هاى مسئولیتش گفت: جهانیان مى توانند او را «مرد عمل» بدانند.

دبیر كل كره اى سازمان ملل در ابتداى نشست خود با سخنان طنزآمیز گفت: كه خبرنگاران كره اى به خاطر جواب هاى مبهمش به او لقب «مارماهى لغزنده» داده اند اما «به شما قول مى دهم كه امروز تا حد ممكن با صراحت صحبت كنم».

وى گفت: در انتخاب مدیران و معاونانم ارجحیت را به زنان داده ام.

دیبر كل جدید سازمان ملل در تشریح اولویت هاى خود گفت كه «ادامه تلاش ها براى تقویت همبستگى و هماهنگى بیشتر سازمان، انتخابات كاركنانى حرفه اى، مسئول و چندبعدى در سازمان ملل براى مواجهه با چالش هاى جهانى قرن 21 و ترمیم شكاف و ایجاد اعتماد در سازمان ملل» از جمله اولویت هاى او است.

كى ـ مون افزود: مى توانید من را مرد عمل بدانید، هدفم اعتماد به سازمان و اعتماد بین كشورهاى عضو و دبیر كل است و امیدوارم كه این مأموریت شدنى باشد.

«صلح، توسعه و حقوق بشر، بحران در دارفور و خاورمیانه، اسرائیل و آفریقا، از جمله موارد مطرح در سازمان ملل هستند كه نیاز به اقدام سازنده دارند.»

كى ـ مون افزود:« مانند همه من هم خیلى نگران اوضاع بحرانى خاورمیانه و آفریقا هستم. مسأله خاورمیانه ارجحیت دارد و آماده مشورت با كشورهاى مربوطه هستم.»به نظر من اصل این بحران در درگیرى اسرائیل و فلسطین است، كشورها و رهبران جهان باید گروه هاى درگیر را تشویق به مذاكره كنند، البته در لبنان و عراق هم مسأله امنیتى به صورت جدى وجود دارد».دبیر كل جدید با اقرار به این كه از سازمان ملل انتقاد شده كه ناتوان بوده و نتوانسته صلح و امنیت را برقرار كند افزود: «متأسفانه بى اعتمادى بین كشورهاى عضو و بین آنها و دبیر كل وجود داشته است، بدون ایجاد این اعتماد ادامه كار و انجام وظیفه براى سازمان ملل مشكل است».

دبیر كل جدید سازمان ملل درباره مسأله هسته اى كره شمالى گفت: رها كردن تسلیحات هسته اى و تمامى برنامه هسته اى توسط كره شمالى و در مقابل، دریافت كمك هاى اقتصادى و تضمین امنیتى كشورهاى دیگر و روابط عادى بین آمریكا و ژاپن با كره شمالى باید انجام گیرد.

وى در خصوص مسأله هسته اى ایران گفت: شوراى امنیت در حال حاضر به مسأله هسته اى ایران رسیدگى مى كند، امیدوارم كه با مذاكره و در زمان مناسب این مسأله حل شود.

همان طور كه با كشورهاى اروپایى مذاكره داشتند.وى در ادامه خاطرنشان كرد كه در زمینه هولوكاست با مقام هاى ایرانى آماده گفت وگو است.

وى در خصوص «رابطه آمریكا و سازمان ملل و دیدگاهش درباره سخنان انتقادى اخیر كوفى عنان» گفت: آمریكا یكى از مهمترین اعضاى سازمان ملل و از بنیانگذاران آن است كه بخش زیادى از بودجه این سازمان را تأمین مى كند و حامى صلح و پربارى براى جامعه بین الملل است.

وى افزود: سازمان ملل باید از فعالیت هاى آمریكا، فعالانه حمایت كند. ممكن است گاهى اوقات منافع آمریكا و سازمان ملل یكى نبوده ولى حتى در این موارد هم باید اختلاف ها بین این دو حل شود. من به عنوان دبیر كل آینده تمام تلاش خود را براى هماهنگى انجام مى دهم.

وى اظهار داشت: در مورد سخنان عنان باید بگویم این ارزیابى و نظر شخصى عنان در مدت كارش در سازمان ملل است.

كى ـ مون درباره تركیب اعضاى شوراى امنیت گفت: با توجه به تغییرات سیاسى جهان شوراى امنیت باید گسترده تر شود، متأسفانه هنوز این كار انجام نشده است.

بان كى مون از آغاز سال كه براى جانشینى عنان مبارزات خود را آغاز كرد، شروع به آموختن زبان فرانسه كرد و در مراسم سوگند خود نیز چند پاراگراف به زبان فرانسه سخن گفت.


كارنامه هشت ساله «كوفى عنان» ضعیف ارزیابى شد

كارشناس مؤسسه صلح «كارنگى» آمریكا، كارنامه هشت ساله «كوفى عنان» دبیر كل سازمان ملل متحد را ضعیف ارزیابى كرد.

«عمرو حمزاوى» به شبكه العربیه گفت: كوفى عنان نتوانست درسمت دبیر كلى سازمان ملل نقش مؤثرى در حل منازعات و كشمكش هاى منطقه اى و بین المللى ایفا كند.

منبع: ایران

UserName