• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/05/16
  • تاريخ :

یك جهان جان

آستانت مستجار است و دَرَت دار الامان

ای حریمت كعبه توحید را ركن یمان

بیت معمور جلالت قبله هفت آسمان

  پیش كرسی جلالت عرش كمتر پایه ای

خَرگهت را كهكشان ، آسمان یك ریسمان

  چرخ اعظم همچو گویی در خم چوگان تست

یكه تازان محیط معرفت را قهرمان

  شاهبازان فضای قدس را عنقای قاف

هر دو در دیوان تو خدمتگزار و ترجمان

  چیست با فرمان تو كلك قضا، لوح قدر

امر ِ كاف و نون و آن عزم همایون توأمان

  فیض سبحانی و آن لاهوت ربّانی قرین

خوان احسان تو را آباء عِلوی میهمان

  مادر گیتی طفیل طفل مطبخ خانه ات

در چمنزار معارف ،  قد سرو توچمان

  در گلستان حقایق شاخه طوبی توییوی به رفعت سرّ معنایی كه ناید در گمان

  ای به طلعت، صورتی بیرون زمرآتِ خیال

عالمی را می زند بر هم به آن تیر و كمان

  قاب قوسین دو ابروی تو، ای رفرف سوار

خسرو ملك هدایت صاحب عصر و زمان

  شاه اقلیم ولایت مالك كون و مكان

كس ندارد جز تو میثاق الاهی را ضمان

ای كفیل دین و آیین، حافظ شرع مبین گلشن دین از تو خرم؛ روح ایمان شادمان

  حجت حق بر جهان و بهجت كون و مكان

همتی! ای روشنایی بخش چشم مردمان

  مردم چشم دو گیتی روشن از دیدار تست

یك جهان جانی برای یك جهانی جان بمان

   باربرستند ازاین دنیای دون ، جان های پاكتا به كی باشد حرم در دست این نامحرمان؟

  ای خداوند حرم، ای محرم اسرار غیب

شیخ محمد حسین غروی اصفهانی

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName