• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/05/16
  • تاريخ :

تشكیل جهاد دانشگاهی

انقلاب فرهنگی به نوبه خود جهاد دانشگاهی را در راستای جهش و تكامل خویش ، و حفظ و صیانت اصول ، ، اهداف و دستاوردهایش بنیان گذاشت. این نهاد انقلابی كه نقش آن در دانشگاه ها در جهت پیروی از ولی فقیه به روشنی مشخص بود، علی رغم نغمه های شوم گروهك های معاند و ضد انقلاب ، مراحل پر فراز و افتخار آفرینی را از جهات مختلف گذراند: از شكل گرفتن اولین هسته های " جذب نیرو" در دانشگاه ها تا تشكیل آن توسط ستاد انقلاب فرهنگی كه سرانجام در سال 1363، به عنوان ِ " ستاد اجرایی انقلاب فرهنگی " ، تغییر نام داد.

در سال 1364، پس از استقلال دانشگاه ها و جدا شدن وزارت فرهنگ و آموزش عالی از آن، مجدداً به عنوان جهاد دانشگاهی تغییر نام، و در سال 1369، به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی و خدماتی كشور معرفی و محل استقرار آن بیرون از دانشگاه تعیین شد.

اهداف جهاد دانشگاهی

1- گسترش تحقیقات و شكوفایی روحیه تتبع و استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خود كفایی.

2- توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه، از طریق همكاری با حوزه و دانشگاه و سایر مراجع و نهادهای فرهنگی به خصوص برای نسل جوان.

3- گسترش طرح های كاربردی و نیمه صنعتی از طریق پیوند با مراكزعلمی و تحقیقاتی به منظوربه كارگیری نتایج پژوهش.

وظایف

وظایف نهاد جهاد دانشگاهی بر اساس ماده 3 اساسنامه آن عبارت است از:

1-  تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی ،  برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی و ایجاد آمادگی فكری و مكتبی در طبقه جوان كشور، به ویژه دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان به منظورمقابله با غرب زدگی و انحرافات فرهنگی در چهارچوب سیاست های فرهنگی كشور.

2- ایجاد تشكیلات مناسب به منظور تألیف ، ترجمه و انتشار كتب، نشریات، نتایج تحقیقات و مقالات علمی- فرهنگی و تولید مواد كمك آموزشی.

3- انجام تحقیقات توسعه ای  و كاربردی.

4- پیگیری طرح های تحقیاتی جهاد تا پایان مرحله نیمه صنعتی و صنعتی .

5- ارائه خدمات علمی- فنی در زمینه های مختلف و مورد نیاز جامعه.

6- حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ریزی و ایجاد شرایط و امكانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیت های علمی و پژوهش آنان بر مبنای شناخت مشكلات واقعی و نیازهای تخصصی جامعه.

7-  اجرای دوره های رسمی آموزش های علمی – كاربردی ، مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالی كشور.

8- ایجاد تشكیلات آموزشی و تحقیقاتی مطرح شده در بندهای این ماده ، براساس قوانین و مقررات آموزش عالی.

UserName