• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/05/14
  • تاريخ :

حضور ایران در جشنواره « بریسبان »

 كانبرا ـ دوازدهمین‎‎ جشنواره‎ بیـن المـللـی‎ فیلم‎‎ بریسبان‎ از هفتم مردادماه در استرالیـا با حضور فیلم هایی‎‎ از ایران‎ برگزار می شود.

در این‎‎ جشنواره‎‎ فیلم های‎ من ترانه 15 سـال‎ دارم‎ ، نامه‎های‎ باد، زندان‎‎ زنـان و موشك‎ كـاغـذی‎ به‎ نمایش‎ درمی‎آید.

UserName