• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/05/14
  • تاريخ :

« روسری آبی » آغازگر دومین جشنواره چشم سوم

دهلی‎‎ نوـ دومین‎ جشنواره‎ فیلم‎های‎ آسیـایـی به‎نام‎‎‎ « چشم سوم» عصر دیروز در شهر مومبایـی‎ مركزایالت‎ ماهاراشترا درغرب‎ هند با نمایش‎ فیلم‎ ایرانی‎‎ روسری‎ آبی گشایش‎ یافت‎.

به‎ گزارش‎ خبرگزاری‎‎ جمهوری اسلامی‎، درایـن‎ جشنواره‎‎ یك‎ هفته ای‎ ، حـدود 40 فـیلـم‎ از 13 كشور در بزرگترین‎‎ قاره‎‎ جهان بـر روی‎ پـرده نمایش‎ خواهد رفت‎. مسئول‎ این‎ جشنواره‎ افزود: هدف‎ از برگزاری‎ این‎ جشنواره‎ ارتقای‎‎ فیلم‎ هـای آسیـایـی،‎ همینطور جستجو‎‎‎ برای یـافتـن‎‎ راه‎ هـای رونـق‎ دادن بیشتر آنها در هند است‎. ناندگاونكار گفت‎: چین‎‎ ، ژاپن ،اندونزی،‎ كره‎‎، تركیه، تایلند، بنگلادش‎ ، سریلانكـا و تایوان‎ از جمله‎‎ كشورهای‎ دیگر شركت‎ كننـده در این‎ جشنواره‎ هستند. نخستین‎ جشنواره‎ فیلم‎های‎ آسیـایـی‎ در شهـر مومبایی‎ ، مرداد ماه‎‎ سال‎ گذشته نیز با نمایـش‎ فیلم‎ ایرانی‎ « باران‎» ساخته‎ مجیـد مـجیـدی‎ گشایش‎ یافت‎.

UserName