• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/05/13
  • تاريخ :

گزیده آراء اندیشمندان ( انتقاد)

زندگی صحنه تلاش وبالندگی است و لحظه های آن چون رودی، درگذراست . رودی مواج كه در تلاطمش ، انسانها ساخته می شوند؛ پس تا دمی باقی است از لحظات و سخنان دیگران عبرت بگیریم:

- بهترین و محبوب ترین برادران من كسی است كه عیوب مرا به من اهداء كند ونقائصم را تذكر دهد. ( امام صادق علیه السلام)

- [ در روز] ساعتی برای ارتباط با برادران دینی ومورد اعتماد قرار دهید. آنان كه عیب های شما را به شما تذكر دهند واین كاررا با صفای باطن وبی غرضی ودر كمال خلوص انجام دهند. ( امام كاظم علیه السلام)

- آنجا كه ایراد و انتقاد نیست ، مدح و تحسین هم لذتی ندارد. ( بومارشه)

- شنیدن خرده گیری های نامطبوع اگر بعد از تمجید مزایا و هنرهای ما باشد، چندان برما گران  نمی آید . همان طور كه آرایشگر قبل از آن كه تیغ را به كار بیندازد، صورت را صابون می زند. (دیل كارنگی)

- انتقاد حقیقی آن است كه به محاسن تكیه كند، نه بر معایب. (جوزف،ادیسون)

UserName