• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1385/09/09
  • تاريخ :

مجلس شورای ملی و تحكیم دیكتاتوری رضا خان


تالیف: ملایی توانی، علیرضا

تاریخ انتشار:دى 1381

تعداد صفحات: 320

قیمت: 18000 ریال

قطع:وزیری

نوبت چاپ: اول

شمارگان: 1500


معرفی کتاب:

با تاملی نظری درباره جایگاه و نقش مجلس در نظامهای دموكراتیك و به طور مشخص در حكومت مشروطه ایران ، ضمن بررسی موانع تحقق نظام پارلمانی در ایران و با نگاه به پیشینه سیاسی رضا شاه، مناسبات وی در تعامل با مجلس شورای ملی و ساختارهای نظام حاكم تحلیل شده است . پس از آن فرایند صعود او از سردار سپهی تا پادشاهی طرح می شود. ارزیابی عملكرد دو مجلس چهارم و پنجم و چگونگی اثر گذاری رضا خان و جریان اقتدار گرای حامی او بر تصمیمات ، مواضع و سیاست های مجلس - كه با مداخله در امر انتخاباتی، اكثریت كرسی های آن را در اختیار داشتند - از دیگر مباحث این كتاب است؛ امری كه سبب به تحلیل رفتن توان نهادها و نخبگان موجود و بركشیدن رضاخان در چارچوب قوانین و نهادهای مستقر شد و بدین ترتیب وی را زمامدار مطلقه ایران كرد. در نهایت اینكه عملكرد و مصوبات مجلس ، نقش مؤثری در تحكیم، تثبیت و تداوم دیكتاتوری شاه ایفا كرد.


لینک مطالب مرتبط:

 برای آنهایی که دوست دارند بخوانند 

UserName