• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/05/09
  • تاريخ :

اخبارادبی و هنری 9 تیر ماه 1382

كتابت قرآن رسمی كشورمان در قم قم كتابت‎ قرآن‎‎ رسمی‎‎ جمهوری‎ اسلامی ایـران به‎‎ خط نسخ‎ و به همت‎ هنرمند خوشنویس‎ كشور استاد«بنی‎‎ رضی» در قم‎ به‎ پایان‎ رسید.

به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر ، این‎ هنـرمنـد خوشنویس‎ نگارش‎ قرآن‎ كریم‎ را از سه‎ سـال‎ پیش‎ به‎ دستور رئیس‎ جمهور آغاز كرد.

بنی‎‎ رضی گفت‎‎: با كتابت این‎‎‎ قـرآن از ایـن پس‎ مبنای‎ قرائت‎ وحافظان‎‎ كشور، قرآن رسمی‎ جمهوری‎ اسلامی‎ ایران‎ است‎.

وی‎ افزود: در این‎‎ قرآن همه‎ قواعد خط نسـخ‎ برای‎ قرائت‎‎‎ آسان‎ رعایت شده‎ است. این‎‎‎ استاد خوشنویس‎ گفت‎: دراین قـرآن تـلاش‎ شده‎‎ است‎‎ ابتدای‎ صفحات با آیه آغاز و پایان‎ صفحات‎ نیز با آیه‎‎ خاتمه یابد.

UserName