• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/08/17
  • تاريخ :

گزارش تصویری از حمل مشعل بازیهای آسیایی در مشهد


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مشعل بازیهای آسیایی 2006 در مشهد روشن شد . 

UserName