• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/08/15
  • تاريخ :

پرسپولیس - سپاهان

0 – 0

استادیوم نقش جهان اصفهان

7 /8 / 85

سپاهان ( بازی معوقه )

پرسپولیس ( بازی معوقه )

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

299

131

168

تعداد پاسهای كلی

236

104

132

پاسهای صحیح

51

22

29

پاسهای اشتباه

12

5

7

پاس بلند صحیح

4

3

1

سانتر

1

---

1

سانتر صحیح

33

13

20

ضربه سر اول

7

2

5

ضربه سر صحیح

11

5

6

خطا

34

19

15

دفع توپ

32

16

16

لودادن توپ

7

4

3

گرفتن توپ

1

1

---

شوت داخل چارچوب

6

4

2

شوت بیرون چار چوب

1

---

1

كرنر

3

---

3

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

---

---

---

آفساید

3

2

1

كارت زرد

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

376

194

182

 تعداد پاسهای كلی

312

160

152

پاسهای صحیح

54

29

25

پاسهای اشتباه

10

5

5

پاس بلند صحیح

15

11

4

سانتر

3

2

1

سانتر صحیح

22

9

13

ضربه سر اول

8

3

5

ضربه سر صحیح

16

11

5

خطا

32

11

21

دفع توپ

31

15

16

لودادن توپ

11

3

8

گرفتن توپ

3

3

---

شوت داخل چارچوب

4

2

2

شوت بیرون چار چوب

6

5

1

كرنر

3

2

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

---

1

سر بیرون چارچوب

1

---

1

آفساید

3

2

1

كارت زرد


UserName