• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 618
 • دوشنبه 1385/8/15
 • تاريخ :

پرسپولیس - سایپا

2 –2

استادیوم آزادی25 /7 / 85

سایپا

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

188

100

88

تعداد پاسهای كلی

145

77

68

پاسهای صحیح

34

20

14

پاسهای اشتباه

9

3

6

پاس بلند صحیح

25

10

15

سانتر

6

3

3

سانتر صحیح

36

16

20

ضربه سر اول

8

3

5

ضربه سر صحیح

17

7

10

خطا

38

17

21

دفع توپ

27

14

13

لودادن توپ

9

5

4

گرفتن توپ

2

1

1

شوت داخل چارچوب

7

4

3

شوت بیرون چار چوب

3

1

2

كرنر

7

4

3

موقعیت خطرناك

2

1

1

سرداخل چار چوب

2

1

1

سر بیرون چارچوب

2

1

1

آفساید

3

---

3

كارت زرد

---

%49

%48

درصد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

297

168

129

 تعداد پاسهای كلی

253

150

103

پاسهای صحیح

37

16

21

پاسهای اشتباه

7

2

5

پاس بلند صحیح

28

14

14

سانتر

6

4

2

سانتر صحیح

35

15

20

ضربه سر اول

4

3

1

ضربه سر صحیح

26

10

16

خطا

35

12

23

دفع توپ

34

21

13

لودادن توپ

18

10

8

گرفتن توپ

2

2

---

شوت داخل چارچوب

7

5

2

شوت بیرون چار چوب

7

3

4

كرنر

11

8

3

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب

3

1

2

آفساید

3

2

1

كارت زرد

---

%51

%52

درصد مالكیت توپ


UserName