• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/08/15
  • تاريخ :

پرسپولیس - پاس

1 –1استادیوم آزادی5 /8 / 85

پاس

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

190

112

78

تعداد پاسهای كلی

132

82

50

پاسهای صحیح

49

26

23

پاسهای اشتباه

9

4

5

پاس بلند صحیح

13

6

7

سانتر

4

---

4

سانتر صحیح

28

10

18

ضربه سر اول

5

1

4

ضربه سر صحیح

18

9

9

خطا

34

18

16

دفع توپ

25

14

11

لودادن توپ

10

7

3

گرفتن توپ

2

1

1

شوت داخل چارچوب

12

8

4

شوت بیرون چار چوب

4

2

2

كرنر

4

---

4

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

2

---

2

سر بیرون چارچوب

---

---

---

آفساید

1

---

1

كارت زرد

%46

%53

درصد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

347

166

181

 تعداد پاسهای كلی

290

134

156

پاسهای صحیح

53

29

24

پاسهای اشتباه

4

3

1

پاس بلند صحیح

22

13

9

سانتر

8

5

3

سانتر صحیح

35

16

19

ضربه سر اول

12

5

7

ضربه سر صحیح

12

6

6

خطا

32

15

17

دفع توپ

30

16

14

لودادن توپ

6

5

1

گرفتن توپ

4

1

3

شوت داخل چارچوب

9

7

2

شوت بیرون چار چوب

7

3

4

كرنر

8

5

3

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

5

5

---

سر بیرون چارچوب

12

4

8

آفساید

---

---

---

كارت زرد

%54

%47

درصد مالكیت توپ


UserName