• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/08/15
  • تاريخ :

استقلال - راه آهن

1 – 0

استادیوم آزادی 3 /8 / 85

راه آهن

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

305

178

127

تعداد پاسهای كلی

242

144

98

پاسهای صحیح

58

31

27

پاسهای اشتباه

5

3

2

پاس بلند صحیح

33

26

7

سانتر

10

8

2

سانتر صحیح

40

21

19

ضربه سر اول

11

6

5

ضربه سر صحیح

23

14

9

خطا

31

15

16

دفع توپ

20

6

14

لودادن توپ

7

3

4

گرفتن توپ

1

1

---

شوت داخل چارچوب

8

4

4

شوت بیرون چار چوب

4

4

---

كرنر

4

4

---

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

3

3

---

سر بیرون چارچوب

8

6

2

آفساید

1

1

---

كارت زرد

%53

%49

درصد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

246

76

170

 تعداد پاسهای كلی

196

53

143

پاسهای صحیح

40

20

20

پاسهای اشتباه

10

3

7

پاس بلند صحیح

13

4

9

سانتر

4

1

3

سانتر صحیح

36

20

16

ضربه سر اول

7

1

6

ضربه سر صحیح

9

3

6

خطا

32

23

9

دفع توپ

28

16

12

لودادن توپ

5

3

2

گرفتن توپ

1

1

---

شوت داخل چارچوب

2

1

1

شوت بیرون چار چوب

3

2

1

كرنر

3

2

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

---

---

1

سر بیرون چارچوب

3

1

2

آفساید

1

1

---

كارت زرد

%47

%51

درصد مالكیت توپهرتیم یك نیمه برتر بود

دو تیم استقلال  و راه آهن صدرنشین و قهر نشین تیمهای لیگ برتر به مصاف هم رفتند بازی كه با وجود ده نفره شدن زود هنگام تیم راه آهن در نهایت با نتیجه مساوی به پایان رسید با هم به بررسی آنالیز آماری این بازی می پردازیم.

از لحاظ تعداد پاسهای صحیح راه آهن در نیمه اول فوق العاده بود و 45 پاس صحیح از حریف خود بیشتر در زمین رد و بدل كرده بود و با وجود ده نفره شدن در نیمه اول بازی قابل قبولی در حفظ توپ و متوقف كردن حملات تیم استقلال  انجام داد و حتی در ضد حملات با برنامه بسوی دروازه حریف حركت می كرد نكته جالب در نیمه اول نداشتن حتی یك كرنر، موقعیت خطرناك و ضربه سر بطرف چارچوب از تیم استقلال  بود ولی در نیمه دوم با كم شده نیرو دوندگی تیم راه آهن و انگیزه استقلال  برای كسب 3 امتیاز برتری با این تیم بود و توانست نیمه دوم تیم برتر میدان باشد و 4 موقعیت خطرناك و 144 پاس صحیح در زمین رد و بدل كند26 سانتر داشته باشد و تنها 3 ضربه سر بطرف چارچوب راه آهن و بتواند تیم برتر در نیمه دوم باشد نكته قابل توجه دیگر در این آمار تعداد 9 خطای تیم ده نفره راه آهن بود كه نشان از درگیریهای صحیح در زمین می دهد ولی در مقابل تیم استقلال  23 خطا (هر 3 دقیقه) كه در نوع خود قابل بررسی است و در نهایت این بازی با وجود حملات استقلال در نیمه دوم با مقاومت تیم راه آهن مساوی به پایان رسید و راه آهن دومین امتیاز خود را از 7 بازی انجام داده بدست آورد.

UserName