• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1318
 • پنج شنبه 1385/8/25
 • تاريخ :

جان به کف

اول من دیدمش. با آن کلاه خود روی سرش، و آز. پی. جی روی شانه‌اش، مثل نیروهایی شده بود که می‌خواستند بروند جلو. به فرمانده گردانمان گفتم.

صدایش کرد: « حاج مهدی!»

برگشت، گفت: «شما کجا می‌رین؟»

گفت: «چه فرقی می‌کنه؟ فرمانده که نباید همش بشینه تو سنگر. منم با این دسته می‌رم جلو.»

«از خاطرات شهید مهدی زین‌الدین»


لینک ها:

 سردار سرلشكر پاسدار شهید مهدی زین‌الدین 

 كلیپ ممد نبودی 

 كجایید ای شهیدان خدایی 

 آخرین وصیتنامه شهید چمران در لبنان 

آموزه هایی از سیر و سلوک سرداران شهید(11)

آموزه هایی از سیر و سلوک سرداران...

آموزه هایی از سیر و سلوک سرداران شهید(11)
آموزه هایی از سیر و سلوک سرداران شهید(10)

آموزه هایی از سیر و سلوک سرداران...

آموزه هایی از سیر و سلوک سرداران شهید(10)
آموزه هایی از سیر و سلوک سرداران شهید(9)

آموزه هایی از سیر و سلوک سرداران...

آموزه هایی از سیر و سلوک سرداران شهید(9)
آموزه هایی از سیر و سلوک سرداران شهید(8)

آموزه هایی از سیر و سلوک سرداران...

آموزه هایی از سیر و سلوک سرداران شهید(8)
UserName